Neem contact op

U kunt de eenheid Inwendige 2 dag en nacht bereiken.

De verpleegafdeling Inwendige 2 is gelegen op Campus Statiestraat, rode pijl, 2e verdieping

Hoofdverpleegkundige

Inw 2 shana

Shana Vandepoel

Hoofdverpleegkundige Inwendige 2

Bezoek

De bezoekregeling voor elke afdeling kan u hier raadplegen.


Inwendige 2 is een acute afdeling en heeft een verscheiden patiëntenpopulatie. Volgende pathologie wordt op de afdeling gehospitaliseerd:

De activiteiten richten zich op diagnosestelling, behandeling en in beperkte mate op revalidatie.

De hoofdverpleegkundige van de eenheid is Shana Vandepoel. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en coördinatie op de eenheid.

De verpleegkundigen staan in voor de dagelijkse zorg van de patiënten en willen u graag begeleiden en helpen indien nodig.

De kinesisten zijn steeds van maandag tot vrijdag aanwezig van 08:00 tot 16:00 u voor behandeling en revalidatie.

De sociale dienst draagt graag zorg voor u i.v.m. de ontslagplanning, aanpak van administratieve problemen, regelingen voor thuishulp en andere voorzieningen.

De logopediste zorgt voor therapie rond slik-, taal- en spraakproblemen.

Het onderhoudspersoneel zal elke dag in de voormiddag zorgen voor de orde en netheid van uw kamer.

Verder kan u steeds terecht bij onze ergotherapeuten, diëtisten en psychologen en bij dienst Zingeving en pastorale zorg en het Palliatief Support Team.

Afspraken met de arts of andere medewerkers kunnen steeds via de hoofdverpleegkundige (of verantwoordelijke verpleegkundige) gemaakt worden.


Een ziekenhuisopname is een ingrijpend gebeuren en voor vele mensen een ongewone ervaring. De hierna volgende informatie kan u zeker van pas komen om uw verblijf vlot en aangenaam te laten verlopen.

Heeft u na het lezen nog vragen, aarzel niet deze voor te leggen aan het personeel van de eenheid waar u zal verblijven.

Het verloop van uw geplande opname

Wat brengt u mee?

Waardevolle voorwerpen laat u best thuis.
Er zijn op de kamer geen kastjes die gesloten kunnen worden!


6:45 u

Overdracht nachtdienst naar ochtenddienst
7:30 uOntbijt Medicatiebedeling en parametercontrole
8:00 u

Ochtendverzorging
Geplande onderzoeken en behandelingen

11:30 uMiddagmaal en medicatiebedeling
13:30 uMedicatiebedeling en middagverzorging
13:30 uOverdracht ochtenddienst naar avonddienst aan bed van patiënt

Aanvang bezoek

15:00 uParametercontrole en namiddagverzorging
16:30 uAvondmaal met medicatiebedeling
19:00 uAvondverzorging met medicatiebedeling
19:30 u

Einde bezoek

21:00 u

Overdracht avonddienst naar nachtdienst