Contactpersonen

Yamina

Yamina Vansimpsen

Ergotherapeut
Willem Celen

Willem Celen

Ergotherapeut


Op geriatrie is het doel van de ergotherapie het stimuleren, bevorderen of behouden van de zelfstandigheid van de patiënt op het gebied van zelfzorg, wonen en vrijetijdsinvulling. De ergotherapeut bekijkt samen met de patiënt of hij/zij nog de mogelijkheden heeft om bijvoorbeeld zichzelf te wassen en kleden. Soms kan het voldoende zijn om enkele aanpassingen of hulpmiddelen te gebruiken en uit te oefenen, soms is thuiszorg noodzakelijk.

Indien de patiënt niet meer zelfstandig kan eten, kan de ergotherapeut de eetsituatie analyseren. Adviseren van hulpmiddelen en oefenen van het gebruik van hulpmiddelen behoren tot het takenpakket van de ergotherapeut. Geheugentraining, kooktherapie, crea,... zijn therapieën die door de ergotherapeuten gegeven worden, zowel in groep als individueel.


Op vraag van de artsen, begeleiden we patiënten die problemen ondervinden in het zelfstandig functioneren op de verpleegafdeling Inwendige 2. We starten met het oefenen van activiteiten van het dagelijks leven (ochtendtoilet, maaltijdbegeleiding, transfertraining, fijne motoriek). Ook hulpmiddelenadvies behoort tot het takenpakket.

Hierbij houden we rekening met de persoonlijke wensen van de patiënt als basis voor de ergotherapie.


Op de verpleegeenheid heelkunde 2 komen wij bij de patiënten na de operatie van een nieuwe heup- of knieprothese. We leren aan de patiënt hoe hij/zij met de nieuwe prothese kan leven en bewegen. Samen oefenen we hoe ze terug zelfstandig in en uit het bed komen, naar het toilet kunnen gaan en hoe ze in en uit de auto moeten stappen.

Hierbij geven we advies van hulpmiddelen en aanpassingen die nuttig zijn voor de patiënt tijdens de zelfzorg en de thuissituatie. Indien er nood is aan een huisbezoek voor woningaanpassing en advies over hulpmiddelen, dan werken wij samen met de ergotherapeut van de mutualiteit. Zij plannen dan een huisbezoek bij de patiënt.