Neem contact op

De ombudsvrouw van het AZ Diest is Edith Hallet. Zij is bereikbaar tijdens de kantooruren (van dinsdag tot vrijdag).

De ombudsvrouw heeft haar kantoor op Campus Statiestraat, naast het algemene onthaal.

Waarvoor kan u terecht bij de ombudsdienst?

De organisatie van een ziekenhuis is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt, die omwille van zijn/haar ziekte bijzonder kwetsbaar is. Hij/zij wordt omringd door familie die bekommerd is en zich voortdurend vragen stelt over de opname en het verloop van de ziekte. Zowel patiënt als familie hopen continu op beterschap en zoeken naar uitleg en verklaringen.

Daarom is de mening van patiënten over hun verblijf in ons ziekenhuis voor ons van groot belang. Als men problemen of klachten zou hebben, willen wij adviseren deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen: de geneesheer, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers, te bespreken.

Hebben patiënten suggesties, een probleem waar ze zelf gaan oplossing voor weten, of hebben ze een vervelende situatie meegemaakt in ons ziekenhuis, dan kunnen ze hiervoor vrijblijvend terecht bij de ombudsvrouw.

Het huishoudelijk reglement ligt aan het onthaal, op de ombudsdienst en op iedere verpleegeenheid, ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende. Het reglement is ook online te bekijken via deze link.

Dit reglement werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het KB van 8 juli 2003 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen. Het regelt de klachtenbehandeling in het AZ Diest en is van toepassing op beide campussen.

We beschouwen elke klacht of incidentmelding als een leermoment.

Na melding van een klacht of incident zal u dan ook telefonisch of per mail gecontacteerd worden door onze ombudsvrouw.


Hier vindt u alle formulieren m.b.t. wilsverklaring voor euthanasie, de aanduiding van een vertrouwenspersoon en de aanduiding en herroeping van een vertegenwoordiger.