Zoals onze missie aangeeft, wil AZ Diest het ziekenhuis zijn waar mensen in de regio hun zorg voor gezondheid aan toevertrouwen met kwaliteitsvolle basiszorg op maat.

Het regionaal karakter van het ziekenhuis geeft extra troeven zoals kleinschaligheid en vertrouwdheid.

De verpleegkundigen nemen bovendien een grote autonomie op omdat er minimale ondersteuning is door artsen-assistenten zoals in universitaire ziekenhuizen.

AZ Diest draag kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Sinds 2021 heeft ons ziekenhuis beslist het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven met FlaQuM, het Flanders Quality Model.

We zijn van oordeel dat er je als student heel wat leer- en groeikansen worden aangeboden tijdens je stageperiode.

Het stageaanvraagformulier is enkel bestemd voor studenten wiens stage al bevestigd werd door AZ Diest en de onderwijsinstelling.