Onze waarden

Onze 5 waarden vertegenwoordigen waar wij voor staan als ziekenhuis en verwoorden ons engagement naar de patiënt en zijn familie, maar ook naar elkaar en onze partners.

Buttons Missie Visie02

Onze ambitie

In AZ Diest delen wij allemaal dezelfde bekommernis: het leveren van kwaliteitsvolle en veilige zorg voor onze patiënten en hun familie. Wij doen er dan ook alles aan om samen te werken met alle partners in de regio om onze ambitie waar te maken:

Wij willen het ziekenhuis zijn waar mensen uit de regio hun zorg voor gezondheid aan toevertrouwen

Onze waarden, ons engagement

Het spreekt voor zich dat dit engagement ons nauw aan het hart ligt en een continu proces is waar elke medewerker zich elke dag opnieuw voor zal inzetten. Wij geloven dat elk van onze medewerkers zijn verantwoordelijkheid wil opnemen en ernaar zal streven om onze 5 waarden actief uit te dragen.

We hebben de nieuwe waarden gelanceerd in het najaar van 2016 op basis van een uitgebreide bevraging en allerhande gesprekken met onze medewerkers, onze bestuurders en patiënten.

Hoe willen we deze waarden realiseren en ons engagement nakomen?

Kolommen Missie Visie2