Aanvraag van je stage account

Ten laatste 10 dagen voor aanvang van je stage, dien je je aanvraag tot stage te voltooien.

Bij een succesvolle registratie krijgt je via je opgegeven mailadres een bevestigingsmail met praktische informatie voor de startdag.

Als je op de startdag niet beschikt over de goedgekeurde stage account kan je niet starten en wordt deze stagedag ingehaald in een weekend.

Eerste stagedag

Alle studenten worden de eerste stagedag verwacht op de campus waar de stage gelopen wordt (campus Statiestraat of campus Hasseltsestraat).

Campus Hasseltsestraat

Studenten die stage lopen op campus Hasseltsestraat melden zich om 09:00 u aan op de afdeling zelf.
Je ontvangt er meteen je badge.

Voor het gebruik van een kleedkastje, vragen we je een hangslot met sleutel mee te brengen. Je kan in de kleedkamer een vrije locker gebruiken.

Campus Statiestraat

Studenten die stage lopen op campus Statiestraat melden zich om 09:00 u aan in de wachtruimte aan radiologie.
Je ontvangt er je badge en krijgt er een korte rondleiding naar de kleedkamers en de stageafdelingen.

Voor het gebruik van een kleedkastje, vragen we je een hangslot met sleutel mee te brengen. Je kan in de kleedkamer een vrije locker gebruiken.

Deponeer op je laatste stagedag je badge in de daarvoor voorziene brievenbus:

  • Campus Hasseltsestraat: in de kleedkamer op de 4e verdieping
  • Campus Statiestraat: in de kelder schuin tegenover kleedkamer A

Indien de badge niet tijdig wordt ingeleverd, zal er je een factuur toegestuurd worden, zoals vastgelegd in ons badge beleid.

Voor aanvang van je stage is het belangrijk een aantal documenten door te nemen:

  • De powerpoint met algemene en praktische informatie van AZ Diest. Hierbij krijg je zicht op de missie, visie en structuur van ons ziekenhuis, alsook de verwachtingen en kwaliteitseisen naar studenten toe.
    De link naar de powerpoint krijg je doorgestuurd zodra je je stageformulier hebt ingediend.
  • De informatiebrochure van je afdeling (zie hieronder).
  • Het document risicofactoren en preventiemaatregelen

Introductiebrochure

Het is belangrijk om bij aanvang van de stage, samen met de mentor, doelstellingen en wensen i.v.m. vaardigheidstrainingen te formuleren.

Je zal dagelijks gekoppeld worden aan een verpleegkundige en in overleg worden taken toegewezen en gedelegeerd. Vraag bij twijfel of onzekerheid voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen of interventies steeds om uitleg.

Per afdeling bestaat er een stage-introductiebrochure. Er wordt verwacht dat de brochure gelezen wordt vóór de aanvang van de stage en dat de website AZ Diest grondig bekeken wordt.

Risicofactoren en preventiemaatregelen

Binnen het ziekenhuis zijn reeds een aantal maatregelen getroffen om alle mogelijke risico’s tot een minimum te herleiden. Toch blijven er altijd risico’s bestaan waarvoor preventieve maatregelen dienen genomen te worden.

In het document risicofactoren en preventiemaatregelen vind je een overzicht van mogelijke risico’s waarmee je tijdens de stage op je afdeling geconfronteerd te worden. Gelieve dit document door te nemen en in je stagemap te bewaren.

Einde van je stage

Op het einde van de stage nodigen wij je graag uit om het stagebelevingsformulier in te vullen.

Dit vind je op het Intranet AZ Diest – Personeel – Verpleegkunde – Vragenlijsten – Studenten.
Met de resultaten van dit formulier werkt AZ Diest continu aan een studentvriendelijke cultuur.

Ben je na de succesvolle stage bereid om als jobstudent of startende verpleegkundige gecontacteerd te worden, neem dan contact op met Ann Vanden Bergh, verpleegkundig directeur.

AZ Diest 23 10 2019 530

Wij wensen je een leerrijke stage!