Neem contact op

Het PST is iedere werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 16:00 u.

Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden.

C. Saunders

Het team

Dr de coster

Dr. Veerle De Coster

Palliatief arts
PST Anja

Anja Cops

Sociaal verpleegkundige
Eva storms

Eva Storms

Psychologe
Katoo

Katoo Maes

Psychologe
PST petra

Petra Smekens

Palliatief verpleegkundige
PST Hilde

Hilde Van der motte

Ziekenhuispastor
Palliatief Support Team (PST)

Palliatieve arts & referentieverpleegkundigen palliatieve zorgen


Wanneer u verneemt dat uzelf of iemand uit uw naaste omgeving ongeneeslijk ziek is, heeft dit een impact op alle aspecten van uw leven. Niet alleen verandert uw leven, ook uw omgeving wordt beïnvloed door het ziek zijn. Toch staat u er niet alleen voor...

Met "palliatieve zorg" willen we de levenskwaliteit en het comfort van mensen met een ongeneeslijke aandoening optimaliseren. Van zodra de patiënt niet meer kan genezen, kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden voor een goede, aangepaste totaalzorg.

Deze totaalzorg bestaat uit:

  • Opvang en aanpak van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, vermoeidheid, gevoel van benauwdheid, misselijkheid, braken, ...
  • Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning bij de patiënt en zijn omgeving.
  • Sociale begeleiding, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen, volwassenen en kinderen.
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Deze totaalzorg kan zowel thuis, als in thuisvervangende milieus en in het ziekenhuis aangeboden worden.


Het PST is een team van deskundigen (arts, verpleegkundige, psycholoog, sociaal verpleegkundige, ziekenhuispastor, ...) die in heel het ziekenhuis actief zijn. Het PST heeft een adviserende en ondersteunende rol. Het is geen verpleegeenheid.

Iedereen kan een tussenkomst van het PST vragen: de patiënt die aan een (snel) evoluerende ziekte lijdt en voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, zelf, zijn familie, de behandelende arts, (hoofd)verpleegkundigen of een andere gezondsheidswerker van binnen of buiten het ziekenhuis. Elke aanvraag wordt altijd aan de behandelende arts gemeld.

Ondersteuning en begeleiding van patiënten en hun naasten

Het PST ondersteunt de begeleiding en zorg voor de patiënten en zijn naasten door:

  • het verzachten van pijn en andere ongemakken
  • psychosociale ondersteuning
  • zorgen voor continuïteit en de organisatie bij ontslag naar huis, met eventuele hulp van palliatieve thuiszorg, of naar de palliatieve eenheid, of naar een rusthuis
  • zorg bij vragen rond het levenseinde
  • begeleiden van zingevingsvragen
  • aanbieden van documentatie en informatie van palliatieve zorg, sociale voorzieningen en euthanasie

Er wordt speciale aandacht besteed aan de communicatie tussen de verschillende betrokkenen.

Ondersteuning en begeleiding van hulpverleners

Het PST "zorgt voor zorgenden": het team geeft opleidingen en biedt informatie aan aan hulpverleners om hen vertrouwd te maken met palliatieve zorg.

Het palliatief advies en de begeleiding zijn geheel kosteloos.


Hier vindt u informatiebrochures en formulieren m.b.t. wilsverklaring voor euthanasie.
Meer informatie vindt u ook op leif.be.