Neem contact op

Er is een zorgverlener zingeving aanwezig van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 16:00 u.

Bureau: campus Statiestraat, blok F, gele pijl, tweede verdieping.

Tussen 20:00 en 08:30 u is er voor rituele bijstand steeds een pastor van wacht bereikbaar die gecontacteerd wordt door de verpleegkundigen.

Ziek zijn brengt niet alleen veel praktische vragen en zorgen mee, maar vaak ook diepgaande zinvragen. Voor een aantal mensen kunnen dit tevens geloofsvragen zijn.

Ons ziekenhuis beoogt de zorg voor de hele mens en wil daarom die vragen beluisteren. Daartoe kan u beroep doen op een zorgverlener zingeving. In een sfeer van vertrouwen luistert ze naar wat u bezighoudt. Ze wil u helpen zoeken naar houvast, zin en richting in moeilijke momenten.

De zorgverleners zingeving behoren tot de katholieke traditie, maar ze zijn er voor alle patiënten. Zinzorg staat boven elke godsdienstige en filosofische overtuiging. Tegelijkertijd wordt elke overtuiging geëerbiedigd.

Wenst u iemand te spreken van uw eigen overtuiging? Dat kan. U kan zelf een vertegenwoordiger contacteren of wij regelen dit, steeds in overleg met u .


U kan een bezoek van een zorgverlener zingeving aanvragen via:

  • een verpleegkundige
  • het formulier "Aanvraag tot morele en levensbeschouwelijke begeleiding", achteraan in de onthaalbrochure.
  • persoonlijke contactname.


Onze Ruimte voor Stilte is een warme en rustig gelegen ruimte in het ziekenhuis. Hier kunnen u en uw familieleden stilte en rust vinden. Het is een ruimte waar u ongezien uzelf kan zijn.

De Ruimte voor Stilte bevindt zich op Campus Statiestraat, blok F, gele pijl, op de tweede verdieping, vlak naast de liften. Sanitair is aanwezig.

De ruimte is toegankelijk van 7:00u tot 22:00u.

AZ Diest 23 10 2019 235


Communie

Iedere zondagvoormiddag is er op campus Statiestraat communiegelegenheid op de kamer.

De verpleegkundigen komen tijdens het weekend langs om te noteren of u dit wenst.

U kan ook dagelijks de communie ontvangen. Gelieve deze wens door te geven aan een verpleegkundige of de zorgverlener zingeving.

Doopsel

Gezien de aard van het sacrament - opgenomen worden in de gelovige gemeenschap - verwijzen wij u voor het doopsel van uw kindje naar uw parochie.

In het ziekenhuis wordt enkel gedoopt in geval van ziekte, nood of een andere dwingende pastorale reden.

Sacramenten en rituelen bij ziekte en overlijden

Deze kunnen voor gelovigen een steun, bemoediging en teken van nabijheid zijn. U kan contact opnemen met de medewerker zingeving voor een ziekenzalving, ziekenzegen, gebed bij overlijden, gebed, …


In het ziekenhuis vinden geen liturgische vieringen plaats met uitzondering van de jaarlijkse kerstviering op campus Statiestraat. U kan met een rolstoel of bed naar deze viering worden gebracht.

Op zon- en feestdagen kan u de vieringen volgen via één van de kanalen van de VRT.