Achteruitblikken om vooruit te kijken

Ook afgelopen jaar was een jaar waarin we in functie van onze missie en visie nieuwe doelen hebben gerealiseerd en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan of bestaande hebben uitgewerkt. We hebben geïnvesteerd in hoogtechnologische apparatuur en de optimalisatie van processen, maar ook in onze eigen mensen. Initiatieven om onze medewerkers samen te brengen, te informeren en te verbinden: 2023 was een productief jaar.
De nieuwbouw groeit verder, en zo ook AZ Diest.

Voor wie we het deden? Onze patiënten.
Want ook in 2023 stonden zij centraal.

Samen

Hoe? Samen!

Samenwerking is key. Dit gold zeker ook in 2023. Bestaande samenwerkingen werden onderhouden of verder geïntensifieerd en nieuwe associaties werden op poten gezet. AZ Diest heeft een gouden samenwerkingsjaar achter de rug.

Verantwoord

Verantwoord zorg dragen

AZ Diest met een missie, een visie en een ambitie. Met een goedgekeurd zorgstrategisch plan, betrokken medewerkers en kwaliteit als prioriteit zetten we samen koers richting de toekomst.

Innoveren

Verbeteren en innoveren

Met de verbetering van processen, het vernieuwen van infrastructuur en het installeren van nieuwe medische technologie, wil ons ziekenhuis blijven streven naar kwalitatieve zorg en patiëntveiligheid.

Verbinden

Respecteren en verbinden

Medewerkerstevredenheid. Niets zo belangrijk om een hecht team te vormen. Daarom werden er ook afgelopen jaar heel wat initiatieven uitgerold om bij te dragen aan het welzijn van onze 740 medewerkers.

Hart patiënten

Een hart voor onze patiënten

De zorg voor onze patiënten en hun naasten, onze belangrijkste missie die we ook in 2023 hebben gerealiseerd met oog voor hun noden, zelfs buiten de ziekenhuismuren.

Cijfers

Onze zorg in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2023? Meten is weten!