AZ Diest met een visie

De zomer was hoogtij voor AZ Diest, met de officiële goedkeuring van het individueel zorgstrategisch plan van ons ziekenhuis.

Een ziekenhuis moet beschikken over een recent goedgekeurd individueel zorgstrategisch plan om een bouwdossier te kunnen indienen. Dit plan omschrijft onder andere het huidige en toekomstige zorgaanbod en alle investeringen die het ziekenhuis wil doen om de toekomstvisie te realiseren.

Deze goedkeuring was opnieuw een extra duw in de rug op weg naar de toekomst, naar de eengemaakte zorgcampus in de stad Diest.

AZ Diest Vanaf bestaand

AZ Diest met een missie

Afdelingsgesprekken, focusgroepen, missie & visie werksessies. 2023 kende allerlei initiatieven om onze medewerkers te betrekken met de werking en de toekomstvisie van AZ Diest. Uit deze sessies zijn heel wat actiepunten gedistilleerd en verbeterprojecten gelanceerd. Hoe ver staan we met deze werkpunten? En hoe lopen de initiatieven die in het leven zijn geroepen? Een transparante infosessie zet ons samen op weg naar de toekomst!

De mutidisciplinaire afdelingsgesprekken zijn bovendien een vaste waarde gebleven, waarbij op regelmatige basis wordt samengezeten om de jaardoelstellingen te evalueren.

AZ Diest met een ambitie

Van elke medewerker een betrokken en geïnformeerde collega maken. Een ambitie die afgelopen jaar geformuleerd werd n.a.v. de groepsgesprekken met onze medewerkers ziekenhuisbreed. We willen luisteren en informeren, ontmoeten en verbinden.

Met initiatieven als Lunch met de directie en een introductiemoment voor nieuwe medewerkers, betekende 2023 de start van een geëngageerd AZ Diest.

Alles kan beter: opvolging en verbetering van kwaliteit

Een kwaliteitsmuur met bespreking op de afdeling, multidisciplinaire afdelingsgesprekken met daaraan gekoppelde jaardoelen, medische dashboards op bepaalde afdelingen, een samenwerking met het Netwerk voor Klinische Paden en een heropstart van veiligheidsrondes: verantwoorde zorg als prioriteit voor onze kwaliteitscel in 2023.

Foto kwaliteitsbord

We nemen onze verantwoordelijkheid

De blauwe bol in onze missie en visie die we blijven uitdragen.