Kwaliteit: een prioriteit

Een tevreden patiënt van bij opname tot ontslag (en erna) stond in 2023 opnieuw centraal.

We luisteren daarom naar onze patiënten om onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Naast de Vlaamse Patiënten Peiling waaraan we tweejaarlijks deelnemen zijn we afgelopen jaar ook op de dienst spoedgevallen en het onthaal met een tevredenheidsbevraging gestart.

Luisteren en verbeteren is onze eerste missie. Maar ook de twee namen we ter harte: meten, weten en optimaliseren. In 2023 namen we opnieuw deel aan verscheidene benchmarks vanuit verschillende externe instanties: het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) , Vlaams Ziekenhuis Netwerk (VZN) en het Leuven Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB).

AZ Diest als huis van vertrouwen

Aan de hand van het visiemodel en de maturiteitsmatrix van FlaQuM - het kwaliteitsmodel waarmee we naar duurzame zorgkwaliteit streven voor zowel patiënten als medewerkers - werden er afgelopen jaar samen met onze medewerkers prioriteiten bepaald voor 2024.

Met een plan voor een geoptimaliseerd datamanagement, het inzetten op kwaliteitsoverleg, een opleidingsplan voor medewerkers, een mortaliteitscommissie, de oprichting van een patiëntenpanel en een verhoogde betrokkenheid van de eerstelijn, zijn de bouwstenen voor ons huis van vertrouwen gelegd.

Want groeien doen we samen!

Eengemaakte zorgcampus in de steigers

In 2021 werd de eerste spade gestoken en gingen de werken voor de nieuwbouw van AZ Diest van start. Twee jaar later staat het gebouw stevig in de steigers en wordt de huidige campus Statiestraat verbonden met het nieuwe ziekenhuisgebouw door een 40 meter lange loopbrug.

De eengemaakte zorgcampus wordt visueel, de ambitie van AZ Diest zichtbaar: steeds betere zorg leveren voor de patiënten uit onze regio.

Brug luchtfoto

Renovatie op de sterilisatie

De sterilisatieafdeling onderging afgelopen jaren een make-over en mocht twee gloednieuwe autoclaven verwelkomen die ervoor zorgen dat alle medische instrumenten perfect gereinigd en steriel gemaakt worden voor ingrepen en onderzoeken.

Veilig voor onze patiënten, fijn werken voor onze medewerkers.

We gaan voor continue verbetering

De oranje bol van onze missie en visie die we ook dit jaar hoog in het vaandel droegen.