AZ Diest & vzw Sint-Annendael

Urgentiezorg voor complexe psychische problemen vergt een sterke coördinatie en teamwork tussen heel wat verschillende zorgverleners en zorgorganisaties. Daarom versterkten AZ Diest en Vzw Sint-Annendael Grauwzusters afgelopen jaar hun samenwerking op de dienst spoedgevallen, zodat de medewerkers in samenwerking met de psychiaters, zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend patiënten op spoed kunnen helpen opvangen.

In de toekomst willen we de samenwerking nog verder uitbreiden, met aandacht voor de groeiende groep kwetsbare ouderen in onze regio.
Want hoe meer we geïntegreerde zorg kunnen realiseren, hoe meer dit onze patiënten ten goede komt.

Ondertekening 060923

AZ Diest & RZ Tienen

De diensten orthopedie van RZ Tienen en AZ Diest sloegen in 2023 de handen in elkaar. Vanaf april verzekeren ze samen de orthopedische zorg in de regio Aarschot, waar in het Medisch Centrum artsen van beide ziekenhuizen alle aandoeningen van het bewegingsapparaat behandelen.

Deze gecentraliseerde samenwerking garandeert een optimale zorgkwaliteit voor de patiënten en een vlottere doorverwijzing voor de huisartsen en kinesitherapeuten.

AZ Diest & UZ Leuven

AZ Diest en UZ Leuven werken voor heel wat disciplines nauw samen. Afgelopen jaar werd ook de samenwerking tussen de laboratoria klinische biologie van beide ziekenhuizen verder verstevigd, wat resulteerde in een succesvolle symbiose.

AZ Diest & Plexus

2023 was ook het jaar waarin Plexus als eerste zorgnetwerk in Vlaanderen goedkeuring kreeg voor het regionaal zorgstrategisch plan. In dit plan verduidelijken de ziekenhuizen van het netwerk hoe ze het zorgaanbod willen afstemmen op de zorgbehoefte van de regio Oost-Vlaams-Brabant.

Het plan geeft de samenwerkingsambities van de vier ziekenhuizen weer en is het resultaat van veelvuldig overleg en een intense dialoog tussen alle partners. De goedkeuring biedt een kader voor een inhoudelijke uitwerking en concretisering van de samenwerking de komende jaren.

Wat is Plexus?

De ziekenhuizen AZ Diest, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, RZ Tienen en UZ Leuven vormen samen het locoregionale ziekenhuisnetwerk Plexus in Oost-Vlaams-Brabant. De focus van het netwerk ligt op kwalitatieve zorg dicht bij de patiënt. Daarvoor werkt Plexus nauw samen met zorgpartners uit de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg.

AZ Diest & de huisartsen

AZ Diest en de Medische Kring Diest organiseerden in het voorjaar van 2023 een eerste vaardigheidsdag voor de huisartsen uit de regio. Meer dan 50 huisartsen tekenden present voor een dag met workshops uit 11 verschillende disciplines waarbij praktische vaardigheden en concrete guidelines en tips werden meegegeven.

Een informatieve, leerrijke en verbindende sessie.

Vrijwilligers

AZ Diest & WZC Huize Sint-Augustinus

Samen met WZC Huize Sint-Augustinus werd er een incidentenbespreking opgestart, naar analogie van de samenwerking met vzw Sint-Annendael.

Transmurale veiligheid op z'n best!

We werken samen in & voor de regio

De groene bol in onze missie en visie die we met trots uitdragen.