Expertise & innovatie

AZ Diest leert en leert aan

Innoveren is een permanent proces dat we op alle niveaus binnen ons ziekenhuis willen voltrekken. Onder andere symposia, congressen en interne opleidingen breiden de expertise van onze medewerkers verder uit om kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen.

Zo mocht AZ Diest het mobiele lab van Arthrex verwelkomen en konden AZ Diest artsen en verpleegkundigen aan verschillende werkstations hun orthopedische technieken en expertise verder verfijnen.

AZ Diest leert en leert aan. Ons ziekenhuis is immers koploper binnen het domein wondzorg. Met het symposium 'Wondzorg in de praktijk', gingen de referentieverpleegkundigen van AZ Diest dieper in op specifieke aandoeningen binnen wondzorg via verschillende workshops. Met 16 standhouders en 120 deelnemers was het symposium een succes.

Intensieve zorgen op de digitale snelweg

De parameters en voorgeschiedenis, de medicatietoediening, medische orders… Voorheen werd alles op intensieve zorgen genoteerd met pen en papier, maar sinds 7 juni is dit terug te vinden in het digitale dossier van de patiënt.

Iedere zorgverlener kan meteen elke handeling of medicatietoediening registreren waardoor de opvolging makkelijk en efficiënt kan verlopen. Die continuïteit zorgt er ook voor dat de status van een patiënt nu heel makkelijk gevolgd kan worden door de afdelingen. Betrokken zorgverleners kunnen dan ook van op afstand het dossier inkijken.

Groepsfoto IZ digitaal

Mynexuzhealth, het grootste patiëntenportaal van Vlaanderen

Via mynexuzhealth kunnen onze patiënten op één plaats hun volledige medische dossier raadplegen. Ze kunnen er ook hun afspraken en persoonlijke gegevens in terugvinden.

Ondertussen kunnen er ook bij alsmaar meer medische specialismen in AZ Diest online afspraken ingepland worden én sinds 2022 kunnen patiënten zich via de app inschrijven voor hun afspraak wanneer ze in de buurt van het ziekenhuis zijn.

Efficiënt voor de patiënt en onze onthaalmedewerkers.

Meer weten over Nexuzhealth?

Meer info over de digitale app vindt u hier.

Innovatie binnen AZ Diest in het nieuws

Zin in meer?

Een overzicht van al onze nieuwsberichten vindt u hier.

Jaarverslag 2022

Samenwerking

We werken samen in en voor de regio

Het Plexus netwerk met het goedgekeurd Regionaal Zorgstrategisch Plan, het HOST project, een geriatrieteam dat extra muros gaat ... Tal van samenwerkingsverbanden maakten ons ziekenhuis sterker in 2022.

Veranrwoordelijk

We nemen onze verantwoordelijkheid

Naast een professionele en patiëntvriendelijke aanpak staat AZ Diest ook voor hedendaagse, veilige en kwaliteitsvolle zorg. Om die te blijven garanderen gaf ons ziekenhuis afgelopen jaar de aftrap voor de implementatie van het kwaliteitsmodel FlaQuM.

Patient centraal

We zetten patiënt en familie centraal

"We zetten patiënt en familie centraal". Eén van de basiswaarden van AZ Diest waar we met al onze medewerkers naar streven. Hoe we dat doen? Door te luisteren naar onze patiënten, hen te begeleiden in hun zorgtraject en onze expertise verder uit te breiden.

Gele bol

We respecteren iedereen

Niet alleen de patiënt- maar ook de medewerkerservaring stond afgelopen jaar centraal in AZ Diest. Een zorgtraject voor en met onze medewerkers, want kwaliteitsvolle zorg start met tevreden en gerespecteerde medewerkers.

In cijfers

AZ Diest in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2022? Meten is weten!