Medewerkers aan het woord

In een reeks van focusgroepen en afdelingsgesprekken werd niet alleen de patiëntervaring geëvalueerd, ook de medewerkerservaring stond centraal in de gespreksrondes. Hoe kan AZ Diest een nog vriendelijker medewerkersklimaat creëren? Wat hebben verpleegkundigen, artsen en en medewerkers van ondersteunende diensten nodig om samenwerking te optimaliseren en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden?

Deze feedback zal de basis vormen voor actiepunten en vervolgens initiatieven die later in 2023 uitgerold worden.

Samen werken, samen vieren

Een praktisch cadeautje voor de dag van de zorg, een welgemeend compliment op werkvesten en computers, en een personeelsfeest in openlucht waarbij medewerkers getrakteerd werden op een hapje en een drankje. In 2022 probeerden we op verschillende manieren onze medewerkers te bedanken voor hun inzet, te feliciteren voor hun verwezenlijkingen en vooral te vieren als AZ Diest medewerker.

Az diest voor de zorg

Jaarverslag 2022

Samenwerking

We werken samen in en voor de regio

Het Plexus netwerk met het goedgekeurd Regionaal Zorgstrategisch Plan, het HOST project, een geriatrieteam dat extra muros gaat ... Tal van samenwerkingsverbanden maakten ons ziekenhuis sterker in 2022.

Verbetering

We gaan voor continue verbetering

Een audiovisuele primeur voor een pediatrieafdeling in België, opnieuw een mooie plek in de lijst van World's Best Hospitals en operationele excellentie voor de registratie van kine- en logoprestaties. Ook in 2022 haalde AZ Diest het positieve nieuws.

Veranrwoordelijk

We nemen onze verantwoordelijkheid

Naast een professionele en patiëntvriendelijke aanpak staat AZ Diest ook voor hedendaagse, veilige en kwaliteitsvolle zorg. Om die te blijven garanderen gaf ons ziekenhuis afgelopen jaar de aftrap voor de implementatie van het kwaliteitsmodel FlaQuM.

Patient centraal

We zetten patiënt en familie centraal

"We zetten patiënt en familie centraal". Eén van de basiswaarden van AZ Diest waar we met al onze medewerkers naar streven. Hoe we dat doen? Door te luisteren naar onze patiënten, hen te begeleiden in hun zorgtraject en onze expertise verder uit te breiden.

In cijfers

AZ Diest in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2022? Meten is weten!