HOST

Het Hospital Outbreak Support Team (HOST) werd afgelopen jaar binnen het ziekenhuisnetwerk Plexus opgericht. HOST heeft als doel bij te dragen aan de versterking van infectiepreventie en -controle en een beter gebruik van antibiotica (antimicrobial stewardship) door zowel de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen te verhogen als door expertise ter beschikking te stellen van de eerstelijnszorg en de residentiële collectiviteiten.

De ziekenhuishygiënisten van AZ Diest, RZ Tienen, HH Leuven en UZ Leuven slaan de handen dus in elkaar om hun infectiebeleid op elkaar af te stemmen én te fungeren als adviesorgaan voor de eerstelijnszone. Een voorbeeld van een productieve Plexus samenwerking.

Geriatrie connecteert

Voor de afdeling geriatrie betekende 2022 ook opnieuw een nauwe samenwerking met zowel woonzorgcentra in de regio als met de overige Plexusziekenhuizen. Een overleg tussen het multidisciplinaire geriatrieteam van AZ Diest en woonzorgcentra in de regio versterkt de banden en zorgt voor een optimale opvolging van de patiënten.

De organisatie van het geriatrisch zorgtraject vormt ook het onderwerp van het tweemaandelijks overleg met de Plexusziekenhuizen.

Plexus, kwalitatieve zorg dicht bij de patiënt

In 2022 werd de samenwerking van AZ Diest met RZ Tienen, HH Leuven en UZ Leuven verder concreet gemaakt. Het ziekenhuisnetwerk Plexus diende in april haar voorstel voor een regionaal zorgstrategisch plan in, dat begin dit jaar als eerste zorgstrategisch plan in Vlaanderen werd goedgekeurd.

Het zorgstrategisch plan vertrekt van een grondige analyse van de zorgvraagevolutie, de zorgcontext en de eigenheid van het Plexus-netwerk. Het plan verduidelijkt de samenwerkingsambities van de vier ziekenhuizen en is het resultaat van veelvuldig overleg en een intense dialoog tussen alle partners. De goedkeuring biedt een kader voor een inhoudelijke uitwerking en concretisering van de samenwerking de komende jaren.

Meer weten over Plexus?

Meer info over Plexus vindt u hier.

Jaarverslag 2022

Verbetering

We gaan voor continue verbetering

Een audiovisuele primeur voor een pediatrieafdeling in België, opnieuw een mooie plek in de lijst van World's Best Hospitals en operationele excellentie voor de registratie van kine- en logoprestaties. Ook in 2022 haalde AZ Diest het positieve nieuws dankzij onze innovatieve projecten.

Veranrwoordelijk

We nemen onze verantwoordelijkheid

Naast een professionele en patiëntvriendelijke aanpak staat AZ Diest ook voor hedendaagse, veilige en kwaliteitsvolle zorg. Om die te blijven garanderen gaf ons ziekenhuis afgelopen jaar de aftrap voor de implementatie van het kwaliteitsmodel FlaQuM.

Patient centraal

We zetten patiënt en familie centraal

"We zetten patiënt en familie centraal". Dit is onze centrale waarde waar we met al onze medewerkers naar streven. Hoe we dat doen? Door te luisteren naar onze patiënten, hen te begeleiden in hun zorgtraject en onze expertise verder uit te breiden.

Gele bol

We respecteren iedereen

Niet alleen de patiënt- maar ook de medewerkerservaring stond afgelopen jaar centraal in AZ Diest. Een zorgtraject voor en met onze medewerkers, want kwaliteitsvolle zorg start met tevreden en gerespecteerde medewerkers.

In cijfers

AZ Diest in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2022? Meten is weten!