Kwaliteit en veiligheid voorop

“Ik kies voor AZ Diest voor de menselijke aanpak. Ik ken de verpleging bij naam, het gaat er hier heel vertrouwd aan toe. Ze luisteren ook echt naar de patiënten en volgen ons stap voor stap op. Dat stelt ons gerust dat we in goede handen zijn. En dat maakt het verschil.”

Een quote van een van onze patiënten die aangeeft waar AZ Diest voor staat: kwaliteit en veiligheid.
Dit zijn dan ook twee ankers waarin we de afgelopen jaren sterk hebben in geïnvesteerd en waaraan we blijvend willen verder werken.

Informeren en sensibiliseren: medewerkers met een gedeelde missie

In 2021 beslisten we om samen met UZ Leuven het toekomstig kwaliteitsbeleid van ons ziekenhuis verder vorm te geven met FlaQuM, het Flanders Quality Model.
Afgelopen jaar gingen we van start met een QuickScan, waarbij we peilden bij patiënten, stakeholders en onze eigen medewerkers naar hoe AZ Diest ervaren wordt.

De resultaten van de bevraging en hoe dit kwaliteitsmodel als leidraad kan dienen om de zorgkwaliteit verder vorm te geven, werd aan de medewerkers van AZ Diest tijdens een infosessie toegelicht door onder andere gastspreker prof. Kris Vanhaecht, PhD.

Focus patiënten 3

Medewerkers en patiënten aan het woord

Dit betekende ook de start van focusgroepen en afdelingsgesprekken waarbij zowel medewerkers als patiënten werden betrokken met als doel actiepunten te formuleren om onze zorgkwaliteit te blijven garanderen en te optimaliseren.

Want de weg naar een veilige en duurzame kwaliteit van zorg wordt bewandeld door zowel patiënten als medewerkers.

Jaarverslag 2022

Samenwerking

We werken samen in en voor de regio

Het Plexus netwerk met het goedgekeurd Regionaal Zorgstrategisch Plan, het HOST project, een geriatrieteam dat extra muros gaat ... Tal van samenwerkingsverbanden maakten ons ziekenhuis sterker in 2022.

Verbetering

We gaan voor continue verbetering

Een audiovisuele primeur voor een pediatrieafdeling in België, opnieuw een mooie plek in de lijst van World's Best Hospitals en operationele excellentie voor de registratie van kine- en logoprestaties. Ook in 2022 haalde AZ Diest het positieve nieuws dankzij onze innovatieve projecten.

Patient centraal

We zetten patiënt en familie centraal

"We zetten patiënt en familie centraal". Dit is onze centrale waarde waar we met al onze medewerkers naar streven. Hoe we dat doen? Door te luisteren naar onze patiënten, hen te begeleiden in hun zorgtraject en onze expertise verder uit te breiden.

Gele bol

We respecteren iedereen

Niet alleen de patiënt- maar ook de medewerkerservaring stond afgelopen jaar centraal in AZ Diest. Een zorgtraject voor en met onze medewerkers, want kwaliteitsvolle zorg start met tevreden en gerespecteerde medewerkers.

In cijfers

AZ Diest in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2022? Meten is weten!