Een jaarverslag door de missie en visie bril

"We werken samen in en voor de regio", "we gaan voor continue verbetering", "we nemen onze verantwoordelijkheid", "we zetten patiënt en familie centraal" en "we respecteren iedereen". De vijf waarden waar ons ziekenhuis voor staat en die ons engagement uitdrukken naar de patiënt en zijn familie, maar ook naar onze eigen medewerkers.

Voor elk van deze waarden heeft AZ Diest zich het afgelopen jaar ingezet. Ontdek hoe door te klikken op elke waarde.

Liever enkel cijfermateriaal? Dat vindt u onder 'AZ Diest in cijfers'.

Samenwerking

We werken samen in en voor de regio

Het Plexus netwerk met het goedgekeurd Regionaal Zorgstrategisch Plan, het HOST project, een geriatrieteam dat extra muros gaat ... Tal van samenwerkingsverbanden maakten ons ziekenhuis sterker in 2022.

Verbetering

We gaan voor continue verbetering

Een audiovisuele primeur voor een pediatrieafdeling in België, opnieuw een mooie plek in de lijst van World's Best Hospitals en operationele excellentie voor de registratie van kine- en logoprestaties. Ook in 2022 haalde AZ Diest het positieve nieuws.

Veranrwoordelijk

We nemen onze verantwoordelijkheid

Naast een professionele en patiëntvriendelijke aanpak staat AZ Diest ook voor hedendaagse, veilige en kwaliteitsvolle zorg. Om die te blijven garanderen gaf ons ziekenhuis afgelopen jaar de aftrap voor de implementatie van het kwaliteitsmodel FlaQuM.

Patient centraal

We zetten patiënt en familie centraal

"We zetten patiënt en familie centraal". Eén van de basiswaarden van AZ Diest waar we met al onze medewerkers naar streven. Hoe we dat doen? Door te luisteren naar onze patiënten, hen te begeleiden in hun zorgtraject en onze expertise verder uit te breiden.

Gele bol

We respecteren iedereen

Niet alleen de patiënt- maar ook de medewerkerservaring stond afgelopen jaar centraal in AZ Diest. Een zorgtraject voor en met onze medewerkers, want kwaliteitsvolle zorg start met tevreden en gerespecteerde medewerkers.

In cijfers

AZ Diest in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2022? Meten is weten!

Meer weten over onze missie en visie?

De missie van een organisatie weerspiegelt de eigenheid en de waarden van haar medewerkers, ongeacht welke functie of specialiteit men heeft.