Uniforme aanvragen

Acta-reva biedt een uniforme aanvraag voor zowel kiné en logo. Voor iedere dienst éénzelfde werkwijze voor het aanvragen van een behandeling. ‘Het digitaliseren van alle kiné en logoprestaties was voor ons een eerste kennismaking met het pakket PrefacNH. De fijne samenwerking met de diverse betrokkenen en de vlotte integratie in het systeem nodigt zeker uit tot verdere uitbreiding in PrefacNH.’ Aldus Helena Fosse (stafmedewerker beleidsontwikkeling) en Helga Vansteenbroek (diensthoofd facturatie) over hun ervaring met de implementatie van ACTA REVA.

Werklijsten

De module biedt ook een koppeling met de nodige attesten voor de mutualiteiten en de registratie van de uitgevoerde activiteiten. Kiné en logo heeft nu een overzichtelijke werklijst van de uit te voeren behandelingen, met een correcte telling van de reeds uitgevoerde sessies.

Eenduidige facturatie

Medische administratie heeft op hun beurt een betere controle op de activiteiten die doorstromen naar facturatie. Bij een nog niet goedgekeurde conventie blijven de reeds uitgevoerde activiteiten in een wachtrij tot de goedkeuring van de mutualiteit is geregistreerd.

Een systeem dat bijdraagt aan de missie van AZ Diest: efficiënte en kwaliteitsvolle zorg blijven bieden aan al onze patiënten.

Andere interessante artikels