Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen is het belangrijk dat de zorgprocessen continu opgevolgd worden. Dit doen we aan de hand van indicatoren die zorgen voor cijfermatige resultaten. Dit geeft de mogelijkheid om processen te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Naast interne kwaliteitsmetingen doet AZ Diest ook metingen voor externe instanties wat de mogelijkheid geeft om ons ziekenhuis te benchmarken met andere ziekenhuizen en hieruit verbeteracties op te starten.

Deze metingen gebeuren in samenwerking met de Vlaamse overheid, Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en koepel Zorgnet-ICURO.

Indicatoren die AZ Diest meet en opvolgt:

  • Rectumkanker
  • Patiëntenervaringen
  • Heropnames
  • Medicatieveiligheid
  • Handhygiëne
  • Voorkomen van infecties met ziekenhuisbacterie
  • Identificatie van patiënten
  • Gebruik van veilige heelkunde checklist

De resultaten van deze indicatoren kan u raadplegen op www.zorgkwaliteit.be..

Contact

Voor meer informatie omtrent onze kwaliteitsprojecten kan u contact opnemen met de kwaliteitscel van AZ Diest:

Meer weten?