Patiëntenparticipatie

Het is belangrijk dat u als patiënt uw ervaringen omtrent uw opname en/of bezoek aan AZ Diest met ons kan delen. Twee jaarlijks bevragen wij alle gehospitaliseerde patiënten via de Vlaamse Patiënten Peiling. Dit is een anonieme vragenlijst ontwikkeld door het Vlaams Patiënten Platform.

De resultaten van deze bevraging worden zowel op afdelingsniveau als ziekenhuisbreed meegenomen in verbeter- en kwaliteitsprojecten. U kan deze resultaten zelf bekijken op de website www.zorgkwaliteit.be

Voor bepaalde disciplines wordt er gebruik gemaakt van PREM’s (‘Patient Reported Experience Measurements’). Patiënten opgenomen voor het Buikwandcentrum (samenwerking UZ Leuven en AZ Diest omtrent buikwandchirurgie) krijgen bij hun ontslag een kleine vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijst worden meegenomen in het verbeteren van de processen binnen het Buikwandcentrum.

De PREM’s worden momenteel voor andere disciplines/afdelingen verder uitgewerkt.


Beide grafieken tonen de resultaten van de afgelopen 3 jaar van de hospitalisatieafdelingen en het daghospitaal:

Globaal overzicht VPP hopitalisatie
Globaal overzicht VPP daghospitaal

Deze grafiek toont de tevredenheidsscore van het afgelopen jaar binnen het buikwandcentrum:

Grafiek BWC

Bent u toch ontevreden over uw verblijf of heeft u slechte ervaring gehad tijdens uw opname? Neem dit op met de verantwoordelijke van de afdeling.

Wenst u liever met een neutraal persoon hierover te praten neem dan contact op met de ombudsdienst.

Contact

Voor meer informatie omtrent de meting van patiëntenervaringen kan u contact opnemen met de kwaliteitscel van AZ Diest:

Meer weten?