JCI

AZ Diest behaalde zijn 1ste JCI kwaliteitslabel in januari 2018. Onafhankelijke auditoren gingen na in welke mate AZ Diest beantwoordt aan de JCI-normen geïnspireerd op de noden van de patiënt, waarbij kwaliteit van zorg centraal staat, maar ook werd gekeken naar infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne, patiënttevredenheid, enz. De auditoren hebben hun waardering uitgedrukt voor de openheid en eerlijkheid van de medewerkers, evenals voor de cultuur en waarden van het ziekenhuis die zij met ons delen.

Dankzij de betrokkenheid en samenwerking van medewerkers en artsen, en de dagelijkse inzet van iedereen, heeft AZ Diest succesvol aangetoond dat het kwaliteitsvolle en veilige zorg levert aan haar patiënten.

Het behalen van het internationale JCI kwaliteitslabel is een bijzonder mooie erkenning en het hele AZ Diest team zet zijn inspanningen verder om samen te blijven werken aan continue verbetering voor patiënten en medewerkers.

JCI (Joint Commission International) is een organisatie die internationale normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Als inspectie door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan de hoge eisen van de JCI normen, verleent JCI een ziekenhuisaccreditering. JCI inspecteert het ziekenhuis vanuit de dagelijkse werking. De belangrijkste benadering is het volgen van het traject van de individuele patiënt tijdens alle aspecten van de behandeling en zorg, van preopname tot postontslag. Medewerkers, patiënten en bezoekers worden betrokken bij de evaluatie.

De JCI-standaarden zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt van de patiënt en de patiëntveiligheid. De labels die de auditinstanties uitreiken, zijn vergelijkbaar met de ISO-normering die binnen het bedrijfsleven geldt. Een JCI-accreditatie geldt voor drie jaar en moet dan hernieuwd worden via een volgende audit.

Een accreditering legt ook verbeterpunten van een organisatie bloot en gaat na of er in de organisatie een cultuur heerst om die punten aan te pakken en te streven naar een optimalisering van de zorg en kwaliteit. Dat gebeurt aan de hand van 300 JCI normen die geëxpliciteerd worden in zo’n 1.300 objectieve en meetbare criteria.

Newsweek World's Best Hospitals

Sinds 2021 prijkt AZ Diest ook in de lijst van de 20 beste Belgische ziekenhuizen.

Zorginspectie

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op eisenkaders waaraan de organisatie zich moet houden. Eisenkaders worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid opgesteld, waarbij in overleg met de experten uit de sector de relevante regelgeving wordt geselecteerd, eventueel verder verduidelijkt en/of aangevuld met nieuwe kwaliteitseisen.

Meer weten?