Onder kwaliteit wordt verstaan dat de zorg veilig, efficiënt, effectief, gelijk, tijdig en patiëntcentraal wordt uitgevoerd en waarbij er aandacht is voor zowel de zorg aan patiënten, hun naasten, onze medewerkers, AZ Diest als organisatie en onze netwerkpartners.

In het AZ Diest streven we naar het verlenen van de meest kwaliteitsvolle en veilige zorg, dit aangepast aan de persoonlijke noden en verwachtingen van de patiënt. Dit is een gedragen missie van AZ Diest waarvoor al onze artsen en medewerkers zich dagelijks blijven inzetten.

Om ervoor te zorgen dat we de meest kwaliteitsvolle en veilige zorg kunnen garanderen blijven we continu onze (zorg)processen en zorgkwaliteit evalueren en verbeteren.

Feedback

Hebt u een bezorgdheid over de patiëntveiligheid en kwaliteit in AZ Diest, dan kan u die doorgeven aan de dienst kwaliteit.

Tevredenheidsbevraging spoedgevallen

Binnen ons ziekenhuisnetwerk Plexus willen we u met de beste zorg omringen. Daarom proberen we onze diensten voortdurend te verbeteren. U kan ons daarbij helpen door deel te nemen aan een korte bevraging over uw verblijf op onze dienst spoedgevallen.