Belangrijke telefoonnummers

Secretariaat gynaecologie is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 - 12.00 u en van 14.00 -17.00 u:

Prenatale raadpleging (vroedvrouw ziekenhuis) is bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 – 15.30 u:

Prenatale opvolging

Afhankelijk van het verloop van uw zwangerschap, kan de begeleiding meer of minder intensief zijn. Als het gaat om een risicovolle zwangerschap, kunnen er meer opvolgmomenten worden voorzien.

Opvolging door huisarts of vroedvrouw

U kan tijdens de zwangerschap u laten opvolgen door een bijkomende verzorger, naast uw gynaecoloog. U kan kiezen voor uw huisarts, een vroedvrouw van het ziekenhuis of een zelfstandige vroedvrouw.

  • Als u voor de opvolging van uw zwangerschap kiest voor de vroedvrouw van het ziekenhuis, dan zal de vroedvrouw van de prenatale raadpleging alle afspraken vastleggen tijdens de eerste consultatie. Tijdens deze momenten wordt uw zwangerschap opgevolgd en informatie gegeven over het verloop van de zwangerschap, de bevalling en de zorg voor de baby na de bevalling (postnatale zorg) op de afdeling Materniteit.
  • Laat u uw zwangerschap liever opvolgen door uw huisarts of een zelfstandige vroedvrouw, dan dient u zelf deze afspraken te maken. Een lijst van zelfstandige vroedvrouwen vindt u hier.

Opvolgingsschema van prenatale raadpleging

Wat wordt er wanneer gecontroleerd? U vindt alles in dit prenataal zorgpad.

Een prenatale checklist vindt u hier. Een overzicht van alle zorgpartners waar u beroep op kan doen tijdens en na de zwangerschap, vindt u hier.

Geboorteplan

Hoe wenst u te bevallen? Welke pijnbestrijding verkiest u tijdens de bevalling? Wat vindt u belangrijk onmiddellijk na de bevalling?

Prenatale kinesitherapie

Voor de bevalling kan prenatale kinesitherapie helpen ter voorbereiding. Prenatale kinesitherapie bestaat uit oefeningen om uw lichaam in conditie te houden of eventuele klachten te behandelen tijdens de zwangerschap.

Deze sessies kunt u volgen bij uw eigen kinesist.

Meer informatie over de zwangerschap