Het vaccin kan zonder contra-indicatie toegediend worden tussen 16 en 25 weken.

Uw partner en andere personen die contact hebben met uw baby worden tijdens uw zwangerschap best gevaccineerd door de huisarts.

De huisarts is de best geplaatste persoon voor de vaccinatie. Hij kent uw vaccinatiekalender en heeft een beter zicht op bestaande contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen.


Vaccinatie tegen griep wordt aanbevolen tijdens het griepseizoen en is veilig gedurende de hele zwangerschap.


De Hoge Gezondheidsraad adviseert om alle zwangere vrouwen prioritair te vaccineren tegen COVID-19, ongeacht wanneer tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus dan niet-zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die besmet raken met COVID-19 lopen ook een hoger risico op premature bevalling en keizersnede dan gezonde zwangere vrouwen.

Vaccinatie tegen COVID-19 beschermt bovendien niet alleen de moeder, maar ook de baby. Pasgeboren baby’s zijn beschermd tegen infectieziekten door de antistoffen die zij krijgen van hun moeder via de placenta. Die antistoffen verdwijnen langzaam in de maanden na de geboorte.


Als u geen of niet voldoende antistoffen heeft tegen deze infectieziekte, zal u na de bevalling een vaccin toegediend krijgen.