Een heelkundige ingreep is een noodzakelijk gebeuren waarop het lichaam zal reageren met een soort stressreactie. Hiervoor stuurt het stresssignalen naar verschillende delen van het lichaam die hierop reageren. Deze reactie uit zich als pijn, versnellen van de hartslag, verhogen van de bloeddruk, enz... Het is aan de anesthesist om zoveel mogelijk de effecten van deze stressreactie op te vangen en het lichaam zo goed mogelijk in evenwicht te houden met een aangepaste verdoving.

Anesthesisten zorgen voor de bescherming en stabilisatie van de levensbelangrijke functies van het lichaam en voor het comfort tijdens en na de ingreep.

AZ Diest 23 10 2019 62

Verdoving kan op 2 niveaus toegediend worden:

  • Algemene verdoving: de patiënt wordt in een diepe slaap gebracht en ervaart niets van de ingreep.
  • Locoregionale verdoving: alleen het te opereren stuk van het lichaam wordt verdoofd door middel van een ruggenprik of een inspuiting in het lidmaat zelf. De patiënt blijft wakker tijdens de ingreep of krijgt een lichte sedatie toegediend om rustig te zijn.