Tijdens de operatie

De anesthesist zal ook extra aandacht besteden aan de positie op de operatietafel. Tijdens de narcose ligt de patiënt een hele tijd onbeweeglijk en in een onnatuurlijke houding, wat teveel druk kan geven op de huid, zenuwen of spieren met schade tot gevolg. Er zal dus extra aandacht besteed worden aan de houding om deze schade zo goed mogelijk te voorkomen.

Tijdens de ingreep moet de chirurg vaak allerlei handelingen doen om zijn doel te bereiken. Andere organen die het daarom moeilijker krijgen, worden door de anesthesist opgevolgd en zo nodig extra ondersteund om hiervan zo weinig mogelijk last te ondervinden. Het goed ontspannen houden van de spieren, de ondersteuning van de ademhaling, de correctie van eventueel bloedverlies, de toediening van antibiotica, de controle van de lichaamstemperatuur en nog zo veel meer is onze taak tijdens een narcose.

Tijdens en zelfs soms voor de narcose starten we reeds met de pijnstilling zodat deze al optimaal werkt als onze patiënt wakker wordt. U vindt hierover nog verdere informatie in onze aparte brochure over pijnstilling. Samengevat kan men de anesthesist dus het best niet alleen als slaapdokter zien, maar vooral als coördinator tijdens de ingreep zodat de chirurg de patiënt onder optimale omstandigheden en veilig kan opereren.

Na de operatie

Als de operatie klaar is, dient de patiënt veilig wakker gemaakt te worden. Dit gebeurt niet met een wonderspuit die alles ongedaan maakt. Het wakker maken is een proces van berekend toedienen van producten tijdens de operatie en het stopzetten van het slaapgas/slaapinfuus na de operatie.

Tijdens de ingreep wordt er aan het lichaam gewerkt en dit werkt na de operatie nog een tijd door. Bij het ontwaken moet er dus rekening gehouden worden met producten die nog nawerken, een mogelijk bemoeilijkte ademhaling, een risico op nabloeding, enz. Men is op dat moment dus nog niet in een stabiele situatie en er zal dus nog verdere monitoring nodig zijn. Daarom komen onze patiënten na de operatie nog een tijd op de ontwaakkamer te liggen voor observatie en behandeling, tot men voldoende gestabiliseerd is om veilig naar de kamer te kunnen terugkeren.

In de ontwaakkamer zullen verpleegkundigen, onder toezicht van een anesthesist, voor de verdere opvolging zorgen.