Sensibilisering als krachtmiddel

20 jaar rechten van de patiënt

In 2022 blies de wet op de rechten van de patiënt 20 kaarsjes uit. Een verjaardag die AZ Diest aanhaalde om patiënten en bezoekers info te verschaffen over de 8 rechten waar ze zich als patiënt op mogen beroepen.

Een fortune cookie stelde telkens een patiëntenrecht centraal. Iets met het nuttige en het aangename...

Geestelijke gezondheid

Afgelopen jaar stond de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid in het teken van ‘kracht’, zowel voor onze medewerkers als onze patiënten. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigden we hen uit om hun kracht te ontdekken, riepen we hen op om samen trots te zijn op deze krachten - groot en klein - en om ze ook in te zetten om anderen te helpen.

In AZ Diest dook de geluksdriehoek en ‘veerkrachtige’ quotes op verschillende plaatsen op.

Sensibilisering

Week van de patiënt

Van 17 tot 20 oktober werden patiënten en bezoekers opgeroepen om hun gezondheid in eigen handen te nemen tijdens een multidisciplinaire infobeurs. Elke dag stonden medewerkers van verschillende afdelingen klaar om bezoekers te informeren rond valpreventie, diabetes, thuismedicatie, het elektronische patiëntendossier, wondzorg, patiëntenrechten ...

Wandelen tegen diabetes

Sensibilisering is ook wat het diabetesteam van AZ Diest gedaan heeft tijdens de Wereld Diabetesdag. Om de aandoening in de kijker te plaatsen en zijn patiënten een hart onder de riem te steken, stippelde het team een wandelroute uit door de stad.

Wandelgroep

Mangomoment

'Een klein gebaar of onverwachte attentie dat een moment van grote waarde creëert voor een ander... Dat is een mangomoment'.

Met deze kleine gebaren wil AZ Diest van de patiënt terug een mens maken, en daar was in 2022 heel wat aandacht voor. Door een werkgroep van geëngageerde medewerkers werden deze momenten in de zorg verankerd. Met de patiënt meewandelen naar een raadpleging, extra aandacht schenken aan het verzorgingsritueel, een arts die wat meer tijd neemt als de patiënt nood heeft een langer gesprek... Attenties die het verschil maken en de patiënt echt centraal zetten.

Patiëntenfocusgroep

AZ Diest wil blijven werken aan een duurzame zorgkwaliteit.
Maar hoe moet kwaliteitsvolle zorg eruitzien? Wat verwacht een patiënt van ons ziekenhuis? En hoe kunnen we onze zorgambitie blijven waarmaken?

We bespraken het tijdens een focusgroep met enkele gemotiveerde patiënten die hun ervaringen met AZ Diest deelden en vooral aangaven aan welke factoren kwaliteitsvolle zorg volgens hen moet voldoen.

Want de weg naar duurzame kwaliteit van zorg, bewandelen we samen.

Jaarverslag 2022

Samenwerking

We werken samen in en voor de regio

Het Plexus netwerk met het goedgekeurd Regionaal Zorgstrategisch Plan, het HOST project, een geriatrieteam dat extra muros gaat ... Tal van samenwerkingsverbanden maakten ons ziekenhuis sterker in 2022.

Verbetering

We gaan voor continue verbetering

Een audiovisuele primeur voor een pediatrieafdeling in België, opnieuw een mooie plek in de lijst van World's Best Hospitals en operationele excellentie voor de registratie van kine- en logoprestaties. Ook in 2022 haalde AZ Diest het positieve nieuws dankzij onze innovatieve projecten.

Veranrwoordelijk

We nemen onze verantwoordelijkheid

Naast een professionele en patiëntvriendelijke aanpak staat AZ Diest ook voor hedendaagse, veilige en kwaliteitsvolle zorg. Om die te blijven garanderen gaf ons ziekenhuis afgelopen jaar de aftrap voor de implementatie van het kwaliteitsmodel FlaQuM.

Gele bol

We respecteren iedereen

Niet alleen de patiënt- maar ook de medewerkerservaring stond afgelopen jaar centraal in AZ Diest. Een zorgtraject voor en met onze medewerkers, want kwaliteitsvolle zorg start met tevreden en gerespecteerde medewerkers.

In cijfers

AZ Diest in cijfers

Hoeveel patiënten bereikt onze zorg? Hoe talrijk waren de pasgeborenen? En hoeveel nieuwe medewerkers en artsen mocht ons ziekenhuis verwelkomen in 2022? Meten is weten!