Aandoeningen

U kan voor verschillende soorten kankers behandeld worden binnen ons ziekenhuis, door een gespecialiseerd arts:

Behandelingen

Uw behandelend arts zal in overleg met u beslissen welke behandeling er gestart zal worden. Het is goed om te weten dat uw behandelend arts niet alleen tot zijn voorstel van behandeling komt.

De behandeling voor oncologische patiënten binnen ons ziekenhuis wordt besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult of MOC. In dit overleg zetelen:

  • artsen-specialisten (longarts, gastro-enteroloog, oncoloog, uroloog, chirurg, anatoom-patholoog, radioloog en eventueel de huisarts)
  • paramedisch personeel
  • oncologisch verpleegkundigen

Op het MOC wordt uw behandeling ook besproken met artsen uit UZ Leuven.
Patiënten zijn niet aanwezig op het MOC. Na een MOC wordt het voorstel tot behandeling met u besproken op raadpleging door uw behandelend arts.

Meekers consult

Opname

Afhankelijk van welke behandeling er nodig is, komt u naar het ziekenhuis voor een:

Voor sommige onderzoeken of behandelingen bij oncologische patiënten wordt er nauw samengewerkt met andere ziekenhuizen. Bijvoorbeeld voor radiotherapie, PET-scan,…
De afspraken voor onderzoeken of behandelingen worden vanuit ons ziekenhuis georganiseerd en opgevolgd voor u.

Oncologische ondersteuning

Er is ook een ondersteunend zorgteam aanwezig binnen AZ Diest specifiek voor oncologische patiënten en hun naasten. Deze zorgverleners hebben ervaring met de gevolgen en de impact van een diagnose kanker en hoe hiermee om te gaan. Ze kunnen tips geven of samen in gesprek gaan over uw bezorgdheden en vragen.

Liaison foto tafel

Meer informatie over oncologie vindt u op www.kanker.be of www.allesoverkanker.be