Contacteer ons

Het laboratorium is alle dagen bereikbaar.

Mailen kan via labo@azdiest.be (enkel voor niet-dringende vragen).

Het laboratorium is gelegen op Campus Statiestraat (blauwe pijl; 4de verdieping)

Raadplegingen

Bloedafnames en afgifte van stalen:

ma-vr 08:00 - 21:00u
za-zo 08:00 - 13:00u

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
VM
NM    
AV    

Benodigde documenten

Breng naar uw raadpleging steeds volgende documenten mee:

  • aanvraagformulier van de aanvragende arts
  • patiëntenklevers: gelieve u vooraf in te schrijven aan het algemeen onthaal van het ziekenhuis (Statiestraat 65; 3290 Diest). Ze bezorgen u de nodige patiëntenklevers.


De afdeling laboratoriumgeneeskunde ondersteunt de zorgverlening van het Algemeen Ziekenhuis Diest door het uitvoeren van een ganse batterij aan laboratoriumonderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd op diverse lichaamsvochten, zoals bloed, sputum, urine, stoelgang, cerebrospinaal vocht enz.

Ook in het kader van fertiliteitsproblemen worden een aantal labo-onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken worden aangevraagd door uw huisarts of specialist.

Wij verzorgen een 24-uurspermanentie zodat stalen afkomstig van gehospitaliseerde patiënten of patiënten die zich aandienen via de afdeling spoedgevallen de klok rond verwerkt kunnen worden. Daarnaast verzorgen wij bloedafnames bij de ambulante patiënten die op raadpleging waren in het ziekenhuis of bij de huisarts. Hiervoor beschikken wij over een afzonderlijk bloedafnamelokaal.

Het laboratoriumteam bestaat uit MLT’s en klinisch biologen.


Klinische biochemie

Hier worden vooral bloedstalen en urine onderzocht. Bijvoorbeeld: werking van lever, nieren, hart, onderzoek van eiwitten, vetten (cholesterol, triglyceriden), suiker (glucose), tumormerkers, toxicologie, dosering van geneesmiddelen, vitaminen, enz.

Klinische hematologie

Hier onderzoekt men o.a. de verschillende bloedcellen (witte, rode cellen, bloedplaatjes), verzorgt men beenmergonderzoek, stollingsonderzoek en transfusie-onderzoek (kruisproeven en bloedgroepbepalingen)

Klinische microbiologie

Deze discipline is gericht op het opsporen van ziekteverwekkers in bloed, sputum, stoelgang, urine en andere vochten, zoals bacteriën, virussen, schimmels, mycobacteriën. Ook wordt gezocht naar de geschikte antibiotica om een behandeling in te stellen.
Verder staat deze werkpost ook in voor de onderzoeken behorende tot de ziekenhuishygiëne (opsporen van ziekenhuisbacteriën).

Klinische serologie-hormonologie-allergie

Naast het opsporen in bloed van allergieën en dosering van diverse hormonen wordt hier ook gezocht naar de aan- of afwezigheid van antistoffen tegen verschillende ziekteverwekkers (HIV, hepatitis CMV, …)

Spermaonderzoek

Voor de dienst fertiliteit van het ziekenhuis worden spermaonderzoeken en de voorbereiding van spermastalen voor intra-uteriene-inseminaties uitgevoerd.


Voor dit alles maken wij o.a. gebruik van de nieuwste computergestuurde analysetoestellen en worden alle testen onderworpen aan een dagelijkse kwaliteitscontrole.


Het laboratorium rapporteert de resultaten van labo-onderzoeken steeds aan de aanvragende arts. Uw behandelende geneesheer bespreekt met u de resultaten van de uitgevoerde tests. U kan deze resultaten ook 24 uur na het afwerken van alle aangevraagde analyses raadplegen via uw online medisch dossier mynexuzhealth.


Hieronder vindt u de aanvraagformulieren van de dienst laboratoriumgeneeskunde terug. Op deze formulieren is ruimte voorzien voor de datum van aanvraag en afname staal, identificatie en handtekening van de aanvragende arts, een inschrijvingssticker van de patiënt of een patiëntenklever van de mutualiteit, klinische inlichtingen,...

Gelieve het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen alvorens dit te bezorgen aan de dienst laboratoriumgeneeskunde. Houd rekening met de cumul- en diagnoseregels opgelegd door het RIZIV. Voor analyses die geen RIZIV-nomenclatuur hebben of die niet voldoen aan de RIZIV-regels kan een bepaald tarief aan de patiënt aangerekend worden. Deze info vindt u terug in de labogids.

Aanvraagformulieren

Labogids

De Labogids verschaft u de nodige informatie over:

  • Uitvoerend laboratorium
  • Uitvoerfrequentie
  • Patiëntvoorbereiding
  • Afnamecondities en –materiaal
  • RIZIV codes
  • Referentiewaarden
  • Verantwoordelijk klinisch bioloog

Voorschrift opvangen 24-uurs urinecollectie

Voorschrift opvangen 24-uurs urinecollectie