Apotheek AZ Diest - Stimulatie met gonadotrofines

Voor een stimulatie met gonadotrofines in kader van een HIUI of coïtus-cyclus dient u eerst een goedkeuring tot terugbetaling van de medicatie te hebben van uw mutualiteit. De aanvraagdocumenten hiervoor worden u bezorgd door de arts op raadpleging of worden u opgestuurd via de post, samen met de voorschriften voor de medicatie. Gelieve de datum van goedkeuring door te geven aan de Dienst Fertiliteit zodat deze in uw dossier terecht komt. Pas dan kan u uw medicatie halen in de ziekenhuisapotheek.

Omwille van een verschil in administratie vragen we u om voor de start van uw HIUI of coïtus-behandeling een duidelijke keuze te maken tussen de behandeling in AZ Diest of UZ Leuven. Nadien kan u uw keuze niet meer wijzigen. U moet immers de medicatie halen in de ziekenhuisapotheek van het ziekenhuis waar ook de inseminatie plaats vindt. Indien u bijvoorbeeld AZ Diest verkiest, mag u dan NOOIT de medicatie gaan halen in de apotheek van het UZ Leuven, ook niet in het weekend of ’s avonds.

De ziekenhuisapotheek van AZ Diest bevindt zich in Campus Statiestraat 65, gele pijl, eerste verdieping. De openingsuren zijn: elke weekdag van 8u30-16u30 en (in noodgevallen) zaterdag van 14u-15u.

Opgelet! De medicatie voor een IVF stimulatie dient altijd in de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven afgehaald te worden.

De ziekenhuisapotheek van UZ Leuven ligt in Campus Gasthuisberg, bruine pijl, tweede verdieping.
De openingsuren: ma-vrij 08:30 - 18:30 u; za 09:00 - 12:00 u en 14:00 - 17:00 u; zon 10:00 - 12:00 u.

Kostprijs

Een overzicht van de globale kostprijs van de onderzoeken en behandeling kan u vinden via https://www.uzleuven.be/kostenraming.

Sinds het Koninklijk Besluit van juli 2003 is er een tussenkomst van het ziekenfonds voor IVF/ICSI-behandelingen, met een maximum van 6 cycli tot en met de leeftijd van 42 jaar. Een financiële tussenkomst van de Belgische mutualiteit kan enkel na goedkeuring van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Deze terugbetaling is gekoppeld aan een beperking van het aantal terug te plaatsen embryo’s in functie van de leeftijd en rangorde van de behandeling.

De volgende regelgeving geldt bij een terugplaatsing van embryo’s bij een IVF-behandeling:

1ste poging2de poging3de-6de poging
< 36 jaarMax. 1 embryo1 embryo, evt. 2Max. 2 embryo's
36 - 39 jaarMax. 2 embryo'sMax. 2 embryo'sMax. 3 embryo's
40 - 42 jaarOnbeperktOnbeperktOnbeperkt

Het Koninklijk Besluit van oktober 2008 regelt de terugbetaling van gonadotrofines (Menopur, Puregon, Gonal F, ...) bij hormonale stimulatie van de eierstok al dan niet in combinatie met een intra-uteriene inseminatie. De terugbetaling geldt voor een maximum van 6 behandelingscycli en onder volgende voorwaarden:

  • Uitblijven van zwangerschap na 4 behandelingen met Clomid
  • Dikte van baarmoederslijmvlies < 6mm in twee opeenvolgende cycli met clomifeencitraat
  • Te veel nevenwerkingen onder Clomid

Door de Wet van 6 juli 2007 is men ook verplicht om eerst alle ingevroren embryo's te gebruiken vooraleer men kan overgaan tot een nieuwe verse IVF/ICSI-behandeling.