Supplementen bij radiologische onderzoeken

De radiologen van dit ziekenhuis zijn niet geconventioneerd. Dit betekent dat zij, naast de wettelijke remgelden voor een voorgeschreven onderzoek, supplementen mogen aanrekenen. In AZ Diest worden deze supplementen grotendeels gebruikt voor de werking van dit ziekenhuis.

Dit is enkel voor personen zonder een verhoogde tegemoetkoming (WIGW en sociale categorie). Over het WIGW-statuut of sociale categorie kan u meer vernemen bij uw ziekenfonds.

Voor ambulante NMR onderzoeken worden geen supplementen aangerekend indien het onderzoek gepland is tussen 08:00 en 18:00 uur op weekdagen.

Voor ambulante NMR onderzoeken die buiten deze uren vallen (18:00 tot 08:00 uur op weekdagen + weekend en feestdagen) wordt een supplement van € 50 aangerekend.

Conventionering

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven voor raadplegingen. Wie het akkoord aanvaard heeft, respecteert de afgesproken tarieven. Deze artsen zullen dus geen supplementen aanrekenen op ambulante prestaties. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord. Artsen die niet geconventioneerd zijn, mogen op ambulante prestaties supplementen aanrekenen.

Iso800 AZ Diest 8 10 450

Geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.

Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.

Niet-geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium.