Supplementen bij radiologische onderzoeken

Om de snelle technologische evolutie te kunnen blijven volgen, worden er voor radiologie specifiek onderstaande supplementen gehanteerd voor ambulante onderzoeken en dit enkel voor personen zonder een verhoogde tegemoetkoming (WIGW en sociale categorie). Over het WIGW-statuut of sociale categorie kan u meer vernemen bij uw ziekenfonds.

Radiologische onderzoeken

Op alle radiologische onderzoeken (RX, CT, MRI, echografie) bij niet-WIGW en sociale categorie wordt een supplement van 15% aangerekend.

MRI-onderzoeken

Uitzondering zijn de MRI-onderzoeken van skelet/spieren, hersenen/hals, en de buikholte, en het CT-onderzoek van het hart waarvoor een vast supplement van € 40 geldt.

Conventionering

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven voor raadplegingen. Wie het akkoord aanvaard heeft, respecteert de afgesproken tarieven. Deze artsen zullen dus geen supplementen aanrekenen op ambulante prestaties. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord. Artsen die niet geconventioneerd zijn, mogen op ambulante prestaties supplementen aanrekenen.

Iso800 AZ Diest 8 10 450

Geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.

Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.

Niet-geconventioneerde zorgverleners

Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium.