Fixatie en vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Fysieke fixatie = elke handeling of iedere vorm van materiaal of uitrusting aan of bij het lichaam van de patiënt die niet makkelijk kan verwijderd worden door de patiënt en die zijn bewegingsvrijheid of de normale toegang tot zijn lichaam beperkt.
  Bijvoorbeeld pols- en enkelbanden, een buikgordel, het gebruik van een stoel met voorzettafel.
 • Hulpmiddelen om fixatie te voorkomen.
  • Elektronisch hulpmiddel
   Om een veilig milieu te creëren voor de verwarde / dementerende geriatrische patiënt is de afdeling geriatrie een gesloten afdeling doordat men enkel via een code de deur kan openen. Hierdoor is de mogelijkheid veel geringer dat de patiënt de afdeling kan verlaten zonder begeleiding.
  • Ander hulpmiddel
   Ons ziekenhuis beschikt ook over 2 halve deuren die kunnen ingezet worden bij patiënten met niet-bewust wegloopgedrag. Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt tot zijn/haar kamer.

Afzondering

Afzondering is het verblijf van de patiënt in een daartoe speciaal voorziene individuele afzonderingskamer. Deze kamer is een specifiek veilig ingerichte, prikkelarme, hoog beveiligde ruimte die de patiënt niet zelfstandig kan verlaten. Deze bevindt zich op de dienst spoedgevallen en is voorzien van camerabewaking.

Gezien het om een vrijheidsberovende maatregel gaat, kan deze alleen omwille van therapeutische redenen aangewend worden.

Wanneer afzonderen onvoldoende is, kan er overgegaan worden tot fixeren om de patiënt extra te beschermen.

Dwangmedicatie

Dit is het toedienen van geneesmiddelen (bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen) om de bewegingsvrijheid van een patiënt tijdelijk te beperken door het verlagen van het bewustzijn van de patiënt.

Deze maatregel wordt enkel in laatste instantie aangewend als alle andere werkwijzen falen en gebeurt steeds na voorschrift van de arts. Het is van tijdelijke aard.