Alvorens over te gaan tot het hanteren van dwangmaatregelen worden eerst alternatieven overwogen waarbij het comfort van de patiënt primeert. Het is de allerlaatste keuze.
Wanneer men – na overleg – toch kiest voor het toepassen van dwangmaatregelen moeten ze zo kort mogelijk zijn met een verhoogd toezicht. Ook dient men steeds op zoek te gaan naar onderliggende factoren.