Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven.

Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord.