Het Geriatrisch Support Team heeft als doel leeftijdsgebonden problemen en risicofactoren vroegtijdig op te sporen. De artsen en zorgverleners kunnen hierdoor een kwaliteitsvolle zorg aanbieden die streeft naar een optimaal herstel van uw functioneren en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit.

Concreet biedt het GST ondersteuning en advies aan de behandelende arts en het verpleegkundig team die beiden instaan voor de zorg voor geriatrische patiënten die niet op de geriatrische dienst gehospitaliseerd zijn.

Het team

Dr gielen

Dr. Jacques Gielen

Geriater
Monika Vennekens

Monika Vennekens

Geriatrisch verpleegkundige
Geriatrisch Support Team (GST)

Referentieverpleegkundigen geriatrie


Het Geriatrisch Support Team is een team dat bestaat uit een geriater, een geriatrisch verpleegkundige en zo nodig een ergotherapeut, kinesist, diëtiste, logopedist, psychologe.

Wij stellen onze specifieke geriatrische kennis en kunde ter beschikking aan patiënten en zijn/haar familie, huisartsen en zorgmedewerkers van niet-geriatrische afdelingen binnen het ziekenhuis.


Wanneer komen we aan bed?

 • Als er een aanvraag komt van de behandelende arts
 • Als het Geriatrisch Risico Profiel ≥ 3

Bij alle 75 plussers die worden opgenomen in het ziekenhuis wordt er een geriatrisch risico profiel (GRP) afgenomen:

Geriatrisch Risico Profiel (GRP)Score
Aanwezigheid van cognitieve stoornis (vb desoriëntatie, dementie, delirium)2
Alleenwonend OF geen hulp mogelijk door inwonende partner/familie1
Moeilijkheden bij stappen of transfers OF gevallen in de voorbije 6 maanden1
Hij/zij werd gehospitaliseerd in de afgelopen 3 maanden1
De patiënt gebruikt 5 of meer geneesmiddelen1
TOTAAL6

Wat wordt er allemaal bekeken?

 • Sociaal luik
 • Functionaliteit van de patiënt (KATZ - ADL)
 • Cognitief functioneren met afname van kloktekentest (MMSE – KKT)
 • Emotioneel functioneren (GDS 15)
 • Mobiliteit
 • Valrisico
 • Voedingstoestand (NRS)
 • Incontinentieproblemen
 • Decubitusrisico (bradenscore)
 • Pijncontrole (NRS)
 • Slaapstoornissen
 • Visus- en gehoorproblemen

Hierdoor krijgen wij een totaalbeeld van het functioneren van de patiënt in zijn thuissituatie. Bij specifieke zorgproblemen kan de GST-verpleegkundige desbetreffende paramedici inschakelen om een beter beeld te schetsen van de huidige toestand van de patiënt.

Deze resultaten worden binnen het GST-team besproken om zo correct geriatrisch advies voor te leggen aan de behandelende geneesheer en verpleegkundig team van de hospitalisatie afdeling.

Meer info? Bekijk hier de brochure.