Het nieuwbouwproject van AZ Diest is geselecteerd op de subsidielijst van de Vlaamse regering. Hiermee is een belangrijke kaap genomen om in Diest een nieuwe zorgcampus te bouwen aan de Verversgracht. In dit belangrijke project staat integratie van zorg, innovatie en duurzaamheid centraal. Het nieuwe ziekenhuis besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënt. AZ Diest is uitermate tevreden met de beslissing en zal deze maand het dossier verder vervolledigen. Het verwacht de finale goedkeuring vóór einde juni. Zo kan er nog in de zomer gestart worden met de bouw van de eerste fase van de nieuwe zorgcampus in het groen, aansluitend op de bestaande campus Statiestraat. Voor de Stad Diest biedt een ziekenhuis in het hart van de stad een belangrijke meerwaarde op het vlak van zorgaanbod, tewerkstelling en economische activiteit.

Een eengemaakte zorgcampus

AZ Diest diende in april 2019 een aanvraag in bij de Vlaamse Overheid voor de medefinanciering van een nieuwe zorgcampus op de Verversgracht. Er wordt gebouwd in twee fasen, wat het voordeel biedt dat al vanaf de realisatie van de eerste fase, het AZ Diest concreet bijeen wordt gebracht op één locatie. Een nauwe samenwerking tussen de AZ Diest artsen, het Plexus ziekenhuisnetwerk, de huisartsen, het Wit-Gele Kruis, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael en andere zorgpartners in de regio, moet ervoor zorgen dat inwoners van Diest en omstreken, nog beter kunnen worden geholpen op de nieuwe site.

De activiteiten van AZ Diest zijn momenteel verspreid over 2 gescheiden locaties. Samen met de stad Diest kiest AZ Diest voor een ziekenhuis in het centrum: dicht bij de mensen, vlot bereikbaar en in een groene omgeving, meer bepaald de locatie Verversgracht. In de eerste fase zal het verouderde gebouw van campus Hasseltsestraat, in gebruik sinds 1968, vervangen worden. De bestaande aangrenzende campus Statiestraat en de nieuwbouw fase 1 worden verbonden met een afgesloten verbindingsbrug zodat één geheel wordt gevormd. Het AZ Diest wenst tegen midden 2024 in te trekken in de nieuwbouw fase 1.

Impressie Minerale as

Locatie met gezondheidsbevorderende en sociale functie

De locatie Verversgracht biedt de dankbare mogelijkheid tot integratie van natuurelementen: het park en de oever van de Demer kunnen in een aantal functionele eenheden worden ingepast, wat een absolute meerwaarde kan bieden voor revalidatie en herstel. Binnen de hospitalisatieafdelingen bieden ‘lounges’ een uitnodiging om zowel patiënten als hun familie actief mee te betrekken in het genezingsproces.

De nieuwbouw fase 1 zal focussen op het chirurgisch dagziekenhuis, de zorg voor de ouder wordende patiënt (hospitalisatie geriatrie en revalidatie) en de zorg voor moeder en kind, met een centraal onthaal, samen met een aantal stedelijke functies die typisch zijn voor een ziekenhuis (koffiehoek, brasserie), waar niet alleen bezoekers en medewerkers, maar eveneens voorbijgangers terecht kunnen.

De locatie van het nieuwe ziekenhuis bevindt zich op de as tussen het station en stadscentrum. Parkeergelegenheid voor patiënten en bezoekers wordt voorzien onder het gebouw en op de (bestaande) parking Verversgracht. Het ziekenhuis zal bestaan uit vier bouwlagen met daaronder een parking voor auto’s en fietsen en een technische verdieping bovenaan. Het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn de meest openbare lagen van het ziekenhuis, daarboven komen de meer afgescheiden verblijfseenheden.

Impressie patio

Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur AZ Diest: “De selectie door de Vlaamse Regering is een erkenning voor ons zorgproject in Diest en een grote stap dichter bij de concrete realisatie van ons eengemaakte ziekenhuis. We bouwen een “community hospital”, een laagdrempelig regionaal ziekenhuis, open en toegankelijk, maximaal klantvriendelijk, en verankerd in het centrum van Diest. In en nabij het ziekenhuis wordt eveneens plaats voorzien voor de verschillende zorgpartners in onze regio zoals de huisartsen, thuiszorg, dienst Welzijn van stad Diest, e.d.”

Burgemeester Christophe De Graef is eveneens tevreden: “Deze beslissing geeft duidelijk aan dat de Vlaamse Regering vertrouwen heeft in de toekomst van AZ Diest. De band met Stad Diest wordt benadrukt door de ligging binnen de “ring van Diest”, op wandelafstand van het station en het historisch centrum en geïntegreerd in het stedelijke groenblauwe lint door de stad, dat wordt gevormd door een aantal parken, wandel- en fietswegen en de Demer.”

Impressie inkom

AZ Diest maakt integraal deel uit van het Plexus ziekenhuisnetwerk, waarbij de drie regionale ziekenhuizen hun eigenheid behouden en zowel algemene als specifieke specialistische zorg aanbieden zo dicht mogelijk bij de patiënt, terwijl ze kunnen genieten van de expertise en aanwezigheid van een universitair centrum in het netwerk. De toekomstige zorgnoden van de regio zullen worden aangepakt in nauwe samenwerking met de netwerk- en andere zorgpartners in de regio.

De afgelopen jaren is er samen met de stad Diest, architecten Archipelago, architecten Gortemaker Algra Feenstra, en bouwkundig studiebureau MACOBO-STABO, hard gewerkt om in onze regio te ijveren voor toegankelijke zorg in samenwerking met de eerstelijn, waarbij we steeds onze patiënten centraal stellen en omringen met professionele en hartelijke zorg. Die ambitie willen we waarmaken met de ontwikkeling van een nieuwe, moderne en duurzame zorgcampus in Diest.

Andere interessante artikels