Samen met artsen verantwoordelijk in het vaccinatiecentrum zoals Dr. Ruben Cools, onze eigen pneumologen, de spoedartsen, de intensivisten en spoedverpleegkundigen, werd bepaald hoe die patiënten zo goed mogelijk kunnen worden onderzocht en gevaccineerd en dat alles met de nodige risico-inschatting, controle en opvolging.

In principe zijn andere vaccinaties niet toevertrouwd aan algemene ziekenhuizen, maar ons ervaren spoedteam staat paraat om snel in te grijpen en hun expertise aan te wenden voor die burgers die mogelijk een risico lopen op anafylaxie en/of allergische reactie bij inenting.

We zijn blij om bij te dragen tot toegankelijke zorg voor iedereen.

Andere interessante artikels