AZ Diest evolueert naar één regionale zorgcampus op de Verversgracht

Het Algemeen Ziekenhuis van Diest ligt verspreid over twee locaties in de stad, deels in de Hasseltsestraat, deels tussen de Michel Theysstraat en de Statiestraat. Het AZ is in 1988 ontstaan vanuit een fusie van het voormalige OCMW-ziekenhuis (Hasseltsestraat) en het Sint-Jozefziekenhuis (Michel Theysstraat). De gebouwen in de Hasseltsestraat zijn sterk verouderd en kunnen geen antwoord meer bieden op recente evoluties in de gezondheidszorg. Het algemeen ziekenhuis zal evolueren naar één regionale zorgcampus. Dat laat meteen ook toe om het zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen en een efficiëntere organisatie te implementeren.

Belangrijke werkgever in de regio

Het AZ zorgt voor ongeveer 625 jobs. Het is daarmee één van de belangrijkste werkgevers in de regio. Er waren vorig jaar (2019) meer dan 19.000 spoedopnames, 10.000 opnames en 94.000 raadplegingen. Deze cijfers bevestigen het belang van een ziekenhuis in Diest.

Zorg in de stad

Ziekenhuizen worden vandaag vaak buiten de stad gebouwd. In Diest willen we bewust géén nieuwe open ruimte aansnijden. Daarom de keuze om de nieuwe campus uit te bouwen op de Verversgracht. We verankeren op die manier ook de zorg in de stad. De zorgcampus brengt heel wat leven en dynamiek naar het stadscentrum. Dat is goed voor de handel en horeca. De ligging vlakbij het station zal dat proces nog ondersteunen.

Waarom niet op de citadel ?

De piste om een ziekenhuis op de Citadel te bouwen had enkele belangrijke nadelen. De Verversgracht biedt een totaaloplossing die zorg garandeert dichtbij de mensen en rekening houdt met optimale toegankelijkheid en het behoud van de werkgelegenheid. Bovendien biedt deze locatie de mogelijkheid om in 2 fases te werken waardoor het totaalproject ook meer haalbaar en betaalbaar wordt.

Belangrijke krachtlijnen van het RUP:

  • De campus wordt geïntegreerd in de landelijke omgeving van de Demer, park Cerckel, en Engelse tuin.
  • De site vormt een scharnierpunt tussen het station en de kernstad. De ontwikkeling van het gebied geeft de opportuniteit om een wandeling van het station naar het centrum te installeren waarbij verschillende bijkomende functies mogelijk zijn.
  • De aanwezigheid van de Demer is een sterke troef als “healing environment”, namelijk de mate waarin een ziekenhuis en zijn directe omgeving bijdragen tot het welbevinden van de patiënten en zo het herstel bevorderen.
  • In de onmiddellijke omgeving zijn opportuniteiten voor aan zorg gerelateerde beroepen (kinesist, huisdokter, …), kantoorgerichte of administratieve functies.
  • De terreinbezetting is maximaal 60 % en de groenindex is 20% en sluit aan op de Engelse tuin en park Cerckel. Bij de indiening van een omgevingsvergunning wordt er een groenplan opgemaakt voor de ganse zone.
  • De zorgcampus heeft een relatief laag bouwvolume (max. 4 tot 5 bouwlagen) met een hoogteaccent van maximum 7 bouwlagen aan de Ferdinand Allenstraat en sluit zo aan op het eerder kleinschalig stedelijk weefsel van de stad.
  • Parkeren gebeurt ondergronds maar er wordt volop ingezet op fietsers (met afgesloten fietsparkings) en het openbaar vervoer (station) dat op wandelafstand van de nieuwe site ligt. Er komt een nieuwe in-en uitrit van de Verversgrachtparking nabij de rotonde van de Ferdinand Allenstraat.

Andere interessante artikels