Het bestuursorgaan van AZ Diest heeft op haar vergadering van 30 januari beslist om de samenwerking tussen AZ Diest en UZ Leuven te verbreden. Hierbij werd gekozen om prof. dr. Frank Weekers vanuit UZ Leuven af te vaardigen als algemeen directeur a.i. in opvolging van mevr. Ilse Van Asbroeck.

Prof. dr. Frank Weekers

Frank Weekers 003

Het bestuursorgaan dankt mevr. Van Asbroeck voor de vele inspanningen, samen met haar directieteam, tijdens haar mandaat en de belangrijke mijlpalen die bereikt zijn o.a. de bouw van een nieuwe campus, het uitdiepen van de samenwerking met UZ Leuven, de start van het Plexusnetwerk, het verder realiseren van de noodzakelijke groei voor het ziekenhuis. Hiermee zijn de bouwstenen gelegd om een nieuw hoofdstuk te schrijven voor AZ Diest.

Andere interessante artikels