Van 15 tot 19 januari 2018 kreeg het AZ Diest een JCI-team van onafhankelijke auditoren op bezoek. Zij gingen na in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-normen geïnspireerd op de noden van de patiënt, waarbij kwaliteit van zorg centraal staat, maar ook werd gekeken naar infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne, patiëntentevredenheid, enz.

Het Algemeen Ziekenhuis Diest heeft het JCI accrediteringslabel behaald volgens de internationale kwaliteitsnormen uit de zesde editie, die overeenstemmen met 300 normen en zo’n 1300 meetpunten. De auditoren hebben hun waardering uitgedrukt voor de openheid en eerlijkheid van de medewerkers, evenals voor de cultuur en waarden van het ziekenhuis die zij met ons delen.

Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur AZ Diest, is uitermate tevreden over de betrokkenheid en samenwerking van medewerkers en artsen op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, zowel tijdens de audit-week als gedurende het volledige traject. Dankzij de dagelijkse inzet van iedereen heeft het AZ Diest aangetoond dat het kwaliteitsvolle en veilige zorg levert aan hun patiënten.

Prof. dr. ir. Jef Roos, voorzitter van de raad van bestuur beaamt dat dit resultaat de vrucht is van uitstekende samenwerking, waarop het ziekenhuis zal voortbouwen voor een succesvolle toekomst van AZ Diest.

Het behalen van het internationale JCI kwaliteitslabel is een bijzonder mooie erkenning en het hele AZ Diest team zet zijn inspanningen voort om samen te blijven werken aan continue verbetering voor patiënten en medewerkers.

Andere interessante artikels