Zoals aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad van 22-4-2020, wordt de geleidelijke en veilige uitbreiding van de toegang tot algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg voorbereid.

Ook AZ Diest zet haar zorg voor COVID-patiënten voort en treft tegelijk de nodige voorbereidingen om een veilige, geleidelijke en partiële heropstart van (semi-)dringende raadplegingen te voorzien vanaf dinsdag 5 mei; voor chirurgische ingrepen is dat vanaf maandag 11 mei.

Wat houdt dit in?

Gezien de raadplegingen slechts gedeeltelijk heropgestart zullen worden, geven we daarbij maximaal voorrang aan patiënten met uitgestelde (semi-)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen.

Werd uw afspraak geannuleerd maar beschouwt de arts deze raadpleging of onderzoek als (semi) dringend? Dan zal het secretariaat u zelf contacteren om een nieuwe afspraak in te plannen. We verzoeken u daarom als patiënt om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis of de dienst.

Niet-dringende afspraken en onderzoeken worden in deze fase van de heropstart nog even uitgesteld. Zodra er een datum bekend is waarop die wel terug uitgevoerd zullen worden, brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Waar dient u rekening mee te houden als u op raadpleging komt?

We blijven de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en vragen u hierbij om tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis volgende regels te respecteren:

  • Behoud de sociale afstand van 1,50 meter steeds waar mogelijk;
  • Draag overal in het ziekenhuis een mondmasker (een eigen stoffen exemplaar of een chirurgisch);
  • Kom alleen naar uw afspraak (enkel patiënten jonger dan 18 jaar of zwaar hulpbehoevende patiënten mogen vergezeld worden door 1 begeleider);
  • Betreed pas kort voor (minder dan 10 minuten) uw afspraakuur de wachtzaal;
  • Pas strikte handhygiëne toe en maak gebruik van de alcogelpompjes die in het ziekenhuis verspreid staan;
  • Indien u symptomen van covid-19 vertoont (hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden) of u bent positief getest door uw huisarts, gelieve dit dan te melden voor u op consultatie komt.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een veilige heropstart kunnen garanderen.

Sommige chirurgische ingrepen worden (her)ingepland vanaf 11 mei. U zal daarvoor als patiënt door het ziekenhuis zelf worden gecontacteerd

Wat met bezoek van opgenomen patiënten?

De bezoekersregeling blijft in deze fase ongewijzigd. Dat wil zeggen dat er nog steeds geen bezoek toegelaten wordt op onze verpleegafdelingen (met uitzondering van de afdelingen pediatrie en in geval van palliatieve zorgen, waar 1 bezoeker toegelaten wordt).

Andere interessante artikels