Videobellen met Jitsi Meet

Patiënten die zelf geen smartphone of tablet hebben, kunnen via Jitsi met hun familie videobellen.

Als bezoeker kan u hiervoor een afspraak maken via de hospitalisatieafdeling. Er wordt dan samen met u een moment vastgelegd op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 11:00 en 15:00 u.

Op deze momenten kunnen wij ondersteuning voorzien, zodat dit videobellen optimaal kan verlopen.

Patiënten en hun familie dienen vooraf af te spreken welke unieke naam ze aan hun gespreksruimte geven om met elkaar te videobellen (bijvoorbeeld de voornaam van de patiënt). Die naam geven ze allebei in in de voorziene kader op de Jitsi-pagina waarna ze met elkaar in contact komen op het afgesproken tijdstip.

Andere interessante artikels