In ons voortdurend gezamenlijk streven naar duurzame kwaliteit van zorg, heeft AZ Diest, net als RZ Tienen en RZ Heilig Hart Leuven beslist om samen met UZ Leuven het toekomstig kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen verder vorm te geven met FlaQuM, het Flanders Quality Model. Dit kwaliteitsmodel wordt ontwikkeld door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van KU Leuven samen met de deelnemende ziekenhuizen. UZ Leuven stond mee aan de wieg van dit initiatief.

Samen met de Plexus ziekenhuizen wil AZ Diest immers blijven werken aan de instrumenten die noodzakelijk zijn voor het halen en verbeteren van de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen in onze patiëntenzorg. In dit proces worden zorgverleners, patiënten en hun familie nauw betrokken bij het bepalen van de kwaliteitsdoelen.

Na de JCI-audit van het voorjaar van 2018 stappen we dus af van dit kwaliteitslabel en engageren we ons voluit in het FlaQuM traject om samen met de netwerkziekenhuizen uniform verder te bouwen aan een beleid voor veilige en kwalitatieve patiëntenzorg.

Iso800 AZ Diest 2021 5

Andere interessante artikels