Uitbreiding equipe liaisonpsychiatrie

De sterk gewaardeerde equipe liaisonpsychiatrie van PZ Sint-Annendael zal vanaf 1 oktober uitbreiden, zodat de medewerkers in samenwerking met de psychiaters, zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend patiënten op spoed kunnen helpen opvangen.
Bestuurders, directies én artsen van beide organisaties hebben op 06/09 de samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst.

Aandacht voor kwetsbare ouderen in de regio

In de toekomst willen we de samenwerking nog verder uitbreiden, met aandacht voor de groeiende groep kwetsbare ouderen in onze regio.
Want hoe meer we geïntegreerde zorg kunnen realiseren, hoe meer dit onze patiënten ten goede komt.

Andere interessante artikels