Indien u zwanger bent of kan zijn, moet u dit melden, omdat röntgenstraling schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.
In de kleedcabine moet het te onderzoeken lichaamsdeel volledig worden ontbloot (ook juwelen, etc.). De röntgenverpleegkundige zal u daarbij de nodige instructies geven. Vervolgens wordt u in de röntgenzaal gelaten.

Voor maag of dunne darm dient u volledig nuchter te zijn (niet drinken, eten of roken 6 uur voor het onderzoek). U mag uw gebruikelijke medicatie wel innemen.


U neemt plaats op de röntgentafel. Er zal u gevraagd worden om contraststof te drinken. Tijdens het onderzoek moet u af en toe van houding veranderen: op de buik, op de rug, op de zij, liggend, staande, ... Daarbij worden er telkens opnamen gemaakt.

Het onderzoek van de slokdarm en de maag duurt maximaal 30 minuten. De dundarmtransit kan echter soms langere tijd (tot verschillende uren) in beslag nemen.


Na het onderzoek drink je best enkele glazen water zodat het contrast gemakkelijker uitgescheiden wordt.


De radioloog zal een verslag bezorgen aan de verwijzende arts. Dit kan maximaal 1 à 2 werkdagen duren. De verwijzende arts zal u dan over de resultaten van dit onderzoek informeren.