Indien u zwanger bent of kan zijn, moet u dit melden, omdat röntgenstraling schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Er is geen voorbereiding nodig. Voor dit soort onderzoeken moet je niet nuchter zijn.


In de kleedcabine moet het te onderzoeken lichaamsdeel volledig worden ontbloot (ook juwelen, etc). De röntgenverpleegkundige zal u daarbij de nodige instructies geven.


Vervolgens worden er enkele opnames gemaakt in de röntgenzaal. 
De verpleegkundige zal u vragen om stil te staan of om even goed in te ademen en de adem op te houden.

Na het onderzoek is er geen specifieke nazorg nodig.


De radioloog zal een verslag bezorgen aan de verwijzende arts. Dit kan maximaal 1 à 2 werkdagen duren. De verwijzende arts zal u dan over de resultaten van dit onderzoek informeren.