Wat is het BMI van iemand met obesitas?

Om te oordelen of u al dan niet overgewicht of obesitas heeft, kunt u uw BMI (Body Mass Index) berekenen. Het BMI gebruikt uw lengte en gewicht om de graad van overgewicht te bepalen.

De voornaamste oorzaak van obesitas is een chronisch (over langere termijn) onevenwicht tussen de energie-inname en het energieverbruik van het lichaam.

Gewichtstoename en -overgewicht ontstaan als de energie die een lichaam binnen komt door te eten groter is dan de energie die het lichaam verbruikt. Het lichaam verbruikt zowel tijdens rust als tijdens activiteit energie.

Obesitas leidt tot problemen op verschillende gebieden:

 • Medisch
 • Psychologisch
 • Sociaal

Medische gevolgen van obesitas

Vetcellen zijn niet zomaar 'vulling', maar treden op als stoorzenders in het lichaam. Ze produceren hormonen en stoffen die andere organen ziek maken.

Obesitas heeft daarom heel wat negatieve gevolgen voor uw gezondheid. Veelvoorkomende complicaties van obesitas zijn:

 • Diabetes mellitus type 2
 • Leververvetting die kan leiding tot cirrose
 • Hart- en vaatziekten
 • Maag- en darmziekten
 • Slaapapneu, gekenmerkt door o.a. zeer luid snurken
 • Verminderde vruchtbaarheid

Psychologische gevolgen van obesitas

Vicieuze cirkel

Ernstig overgewicht leidt vaak tot psychologische problemen:

Futloosheid en lusteloosheid, kenmerkend voor depressies, maken diëten moeilijker. Wie zich depressief voelt gaat op zijn beurt vaak eten om zich gelukkiger te voelen.

Negatief zelfbeeld

Mensen met obesitas hebben vaak ook een negatief zelfbeeld:

 • Zichzelf lelijk vinden
 • Zelfverwijtend zijn, het gevoel hebben niet te kunnen doorzetten
 • Onzeker zijn
 • Niet graag onder de mensen komen

Anderen doen zich soms voor als “goedlachse gezelligaards”, maar voelen zich eigenlijk triest en onzeker.

Sociale gevolgen van obesitas

Mensen met obesitas krijgen in onze maatschappij veel te maken met discriminatie, negatieve houdingen en vooroordelen. Dit heeft ook sociaal gezien heel wat gevolgen:

 • Minder gemakkelijk werk vinden
 • Grotere kans op armoede
 • Moeilijk een partner vinden
 • Gepest of uitgelachen worden