Maak een afspraak

Een afbeelding wordt gemaakt op doorverwijzing van uw behandelende arts.

Raadplegingen

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
VM    
NM    
AV              


Op de dienst Nucleaire Geneeskunde kan een worden afbeeldingen gemaakt van de werking en functie van verschillende organen in het lichaam. Hier ligt dan ook het grote verschil met de meeste andere medische beeldvormingstechnieken (zoals RX, CT, Echo, NMR), welke meestal eerder de fijne anatomische details bestuderen. Een foto op de dienst Nucleaire Geneeskunde noemt men een scintigrafie.

Terwijl bij sommige andere technieken de straling, afkomstig van de camera doorheen de patiënt wordt gestuurd, straalt bij ons het bestudeerde orgaan van de patiënt en detecteert de camera enkel deze straling.

Voor diagnostische onderzoeken gaat het om zeer kleine dosissen radioactiviteit, welke na een paar uur zowel spontaan vervallen als langs natuurlijke weg uitgescheiden worden (meestal urine). Voor de therapieën worden meestal hogere dosissen gebruikt, afhankelijk van het te bereiken resultaat. Hiervoor krijgt u dan aangepaste uitleg in verband met te nemen voorzorgen.

De radioactiviteit ligt in de orde van grootte van de klassieke radiologische onderzoeken, met dit verschil dat door middel van één enkel onderzoek vaak het ganse lichaam zonder bijkomende stralingsbelasting in 20 tot 30 minuten kan onderzocht worden.

Voor de meeste onderzoeken wordt en licht radioactieve stof ingespoten in een bloedvat. Het bloed voert vervolgens de stof naar de te onderzoeken organen die het dan opnemen. Bij het ene onderzoek kunnen onmiddellijk de foto´s worden genomen, terwijl voor het andere soms enkele uren of dagen moet worden gewacht De opnametijd van de foto´s kan verschillen, van 10 minuten, tot ongeveer één uur.

Als de foto´s gemaakt zijn, worden deze gecontroleerd en wordt bepaald of er eventueel nog aanvullende opnames nodig zijn. Nadien wordt een verslag gemaakt voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.


De dienst Nucleaire Geneeskunde voert verschillende scintigrafieën uit:

 • Skeletscintigrafie
 • Schildklierscintigrafie
 • Myocardscintigrafie
 • Longperfusie-/ventilatiescintigrafie
 • Lymfoscintigrafie
 • DMSA-/ DTPA nierscintigrafie
 • Hersenperfusiescintigrafie
 • DaTscintigrafie
 • Maagevacuatiescintigrafie
 • HSAscintigrafie
 • Infectiescintigrafie met nancolloid of met leukocytenantistoffen
 • Therapie met I-131
 • ……
Iso800 AZ Diest 19 11 2019 73