Maak een afspraak

Telefonisch is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 09:00 - 12:30 u & 14:00 - 17:00 u

Voor dringende gevallen 's nachts of in het weekend kan u terecht bij het verloskwartier: 013 35 42 71

Raadplegingen

Raadplegingen vinden plaats in:

 • Michel Theysstraat 17, 3290 Diest (privépraktijk)
 • AZ Diest, campus Hasseltsestraat
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
VM    
NM    
AV              


Gynaecologie

Opsporing, diagnose en behandeling van problemen met de vrouwelijke organen. Bij de gynaecoloog kan je terecht voor o.m. baarmoederhals uitstrijkje, bij bloedingsproblemen, echo van de inwendige vrouwelijke organen. Een deel van de problemen zal kunnen opgelost worden met medicatie, soms is een operatie nodig.

Verloskunde

Opvolging vanaf zwangerschapswens tot de bevalling. Er is aandacht voor moeder en foetus. Er gebeuren zwangerschapsraadplegingen en prenatale echo's om een veilige bevalling te bekomen en de geboorte van een gezonde baby.

Echografie

Echografie is een techniek die gebruikmaakt van ultrageluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Op die manier zal de arts via uw buik, uw ongeboren kindje en de baarmoeder in beeld brengen. In het begin van uw zwangerschap kan dit onderzoek ook vaginaal gebeuren. Een echografie is niet pijnlijk en volledig onschadelijk.

Fertiliteit

Ongeveer 85% van de koppels is na één jaar onbeschermde betrekkingen spontaan zwanger. De overige 15%is dat niet. Bij deze mensen groeit een zekere ongerustheid. Vaak kunnen we hen gerust stellen: de helft van deze koppels wordt spontaan zwanger in het volgende jaar. Toch zijn er koppels bij wie een spontane zwangerschap ook na twee jaar uitblijft. In deze groep vinden we vaak belangrijke vruchtbaarheidsstoornissen.

Koppels met vruchtbaarheidsproblemen kunnen terecht bij de Dienst Fertiliteit van AZ Diest.


Hoe vaak moet u op medische controle?

Tijdens de zwangerschap gebeurt er ongeveer maandelijks een controle. Na 30 weken zijn de controles frequenter.

De opvolging van uw zwangerschap gebeurt gewoonlijk samen met uw huisarts of vroedvrouw.

Wat moet er gecontroleerd worden?

Standaard wordt er elke raadpleging geluisterd naar de hartactie van de baby. De bloeddruk en het gewicht worden gecontroleerd.

Afhankelijk van de zwangerschapsduur kan het zijn dat op het ogenblik nog specifieke onderzoeken moet gebeuren zoals een bloedname of een echo.

Dit staat allemaal vermeld in het zwangerschapsboekje dat u bij elke consultatie zowel bij uw huisarts of vroedvrouw, als bij de gynaecoloog meeneemt. Dit boekje wordt meegegeven bij de eerste zwangerschapscontrole.

Echografie

Echografie is een techniek die gebruikmaakt van ultrageluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Op die manier zal de arts via uw buik, uw ongeboren kindje en de baarmoeder in beeld brengen. In het begin van uw zwangerschap kan dit onderzoek ook vaginaal gebeuren. Een echografie is niet pijnlijk en is volledig onschadelijk.

Een echo is meestal een geruststellend onderzoek, maar het kan de arts wel waarschuwen als er iets misloopt.

In de regel worden drie echografieën gemaakt en terugbetaald door het Riziv, meer bepaald één echo per zwangerschapstrimester. De associatie gynaecologie-verloskunde Diest voert meestal 4 echo's uit, dit wil zeggen dat er één echo niet terugbetaald wordt. Deze echo kost € 23 extra.

Eerste echografie of dating-echografie in de 8e tot 10e week

 • Echografisch vaststellen van de zwangerschap
 • Ideale periode om vermoedelijke bevallingsdatum te bepalen (bv. bij onregelmatige cyclus)
 • Vaststellen van een eventuele meerlingzwangerschap
 • Uitsluiten van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Dating Echo 8 10

Echo in de 11e tot 13e week

 • Bepalen van de juiste zwangerschapsleeftijd
 • Vaststellen van een eventuele meerlingzwangerschap
 • Opsporen van sommige anatomische afwijkingen
 • Het inschatten van het risico op chromosoomafwijkingen bij de baby

Dit is de "extra" echo die € 27 kost (u kan ervoor kiezen om deze niet te laten uitvoeren)

Echo 11 13

Echo in de 20e tot 22e week

 • Evaluatie ontwikkeling en anatomie van de baby
 • Het geslacht van de baby: dit wordt in de loop van het onderzoek bekeken. Het geslacht zal meegedeeld worden indien u dit wenst te weten op het einde van het onderzoek.
 • Opsporen van bepaalde misvormingen

Dit onderzoek kost tijd om alle structuren goed na te kijken. Een correct en volledig uitgevoerd onderzoek sluit niet alle mogelijke afwijkingen uit.

Er kan een 3D-echo gemaakt worden. Dit onderzoek is medisch gezien niet nodig om de anatomie van de baby te beoordelen. Het is afhankelijk van de ligging van de baby of u een mooi beeldje krijgt.

Echo 20e week

Echo in de 30e tot 32e week

 • Vaststellen van de groei en ligging van de baby
 • Meten van de hoeveelheid vruchtwater
 • Plaatsbepaling van de moederkoek

Een video of het digitaal meegeven van echobeelden is om praktische redenen niet mogelijk. Een afgeprinte foto krijgt u mee bij elk echo-onderzoek.

Echo 30 32


Breng steeds uw elektronische identiteitskaart mee bij elke raadpleging of bij elk bezoek aan het ziekenhuis.

Als u bij uw huisarts een verwijsbrief of bloedresultaten hebt gekregen, breng die dan zeker mee bij uw eerste afspraak. Voor alle volgende afspraken krijgt u van ons een afsprakenoverzicht.

Uw partner mag bij elk bezoek en elk onderzoek aanwezig zijn.

Verloskwartier & materniteit

Het verloskwartier en de afdeling materniteit staan dag en nacht klaar om de zwangerschap, de bevalling en de dagen erna zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen

Opname

Voor gynaecologische ingrepen waarbij een opname noodzakelijk is, komt u terecht op de verpleegafdeling heelkunde 1.