De pijnzenuwen naar je heup vertrekken in je bekken en lopen via je lies naar het been. Voor een ingreep aan je heup worden de zenuwen ter hoogte van je lies verdoofd.

Tijdens deze korte procedure blijf je gewoon in je bed liggen. Zoals bij ieder zenuwblok wordt je hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte gemeten.

Je lies wordt ontsmet en met doeken wordt de werkzone steriel afgeplakt. Met een echo worden de zenuwen gevisualiseerd. Nadien zal je een klein prikje voelen als de naald door de huid gaat. Kleine spierschokjes zijn mogelijk. Het inspuiten van de verdoving kan een drukgevoel geven. Indien je een scherpe pijn voelt, is het belangrijk dat je dit meldt aan de anesthesist zodat deze de inspuiting kan aanpassen.

Zodra de verdoving begint te werken zal je eerst tintelingen en warmte voelen. Nadien zal huid rond je heup doof aanvoelen. Afhankelijk van de operatie en de gebruikte lokale verdoving kan deze verdoving tot 12 à 24 uur werken. Bij deze operatie zal ook nog andere pijnmedicatie toegediend worden via het infuus.


De pijnzenuwen naar je enkel en voet lopen via de achterzijde van je been achter je knie naar beneden. Voor een ingreep aan je enkel of voet worden de zenuwen ter hoogte van je knieholte verdoofd.

Tijdens deze korte procedure blijf je in je bed liggen. Je zal op je zij liggen met je been op een kussen zodat de achterzijde van je knie naar boven ligt. Zoals bij ieder zenuwblok wordt je hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte gemeten.

Je knieholte wordt ontsmet en met doeken wordt de werkzone steriel afgeplakt. Met een echo worden de zenuwen gevisualiseerd. Nadien zal je een klein prikje voelen als de naald door de huid gaat. Kleine spierschokjes zijn mogelijk. Het inspuiten van de verdoving kan een drukgevoel geven. Indien je een scherpe pijn voelt, is het belangrijk dat je dit meldt aan de anesthesist zodat deze de inspuiting kan aanpassen.

Zodra de verdoving begint te werken zal je eerst tintelingen en warmte voelen. Nadien zal je voet zwaar aanvoelen. Afhankelijk van de operatie en de gebruikte lokale verdoving kan deze verdoving tot 12 à 24 uur werken waardoor je ook na de operatie weinig pijn zal voelen.